Dokument EU 9950/20

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards adjustments to the securitisation framework to support the economic recovery in response to the COVID-19 pandemic - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení po pandemii covid-19
/kód dokumentu 9950/20, COM(2020) 283 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e0995020en.pdf
e0995020en.docx (Dokument DOCX, 108 KB)
e0995020en-ad01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e0995020en-ad01.docx (Dokument DOCX, 481 KB)ISP (příhlásit)