Dokument EU 9949/20

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/2402 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation to help the recovery from the COVID-19 pandemic - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, za účelem podpory oživení po pandemii covid-19
/kód dokumentu 9949/20, COM(2020) 282 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e0994920en.pdf
e0994920en.docx (Dokument DOCX, 123 KB)
e0994920en-ad01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e0994920en-ad01.docx (Dokument DOCX, 486 KB)ISP (příhlásit)