Dokument EU 9668/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví
/kód dokumentu 9668/17, COM(2017) 281 final, 2017/0123 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0966817cs.pdf
e0966817cs.docx (Dokument DOCX, 147 KB)
e0966817cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 426 KB)
e0966817cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 115 KB)ISP (příhlásit)