Dokument EU 9349/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
/kód dokumentu 9349/20, COM(2020) 274 final/

Přílohy dokumentu

e0934920cs.pdf
e0934920cs.docx (Dokument DOCX, 238 KB)ISP (příhlásit)