Dokument EU 9159/20

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie
/kód dokumentu 9159/20, COM(2020) 257 final/

Přílohy dokumentu

e0915920cs.pdf
e0915920cs.docx (Dokument DOCX, 99 KB)ISP (příhlásit)