Dokument EU 9069/18

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie
/kód dokumentu 9069/18, COM(2018) 294 final, 2018/0146 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e0906918cs.pdf
e0906918cs.docx (Dokument DOCX, 95 KB)
e0906918cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 525 KB)
e0906918cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 71 KB)ISP (příhlásit)