Dokument EU 9036/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the creation of a European network of immigration liaison officers (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření Evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)
/kód dokumentu 9036/18, COM(2018) 303 final, 2018/0153 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0903618cs.pdf
e0903618cs.docx (Dokument DOCX, 155 KB)
e0903618cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 391 KB)
e0903618cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 92 KB)ISP (příhlásit)