Dokument EU 9006/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009
/kód dokumentu 9006/18, COM(2018) 286 final, 2018/0145 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0900618cs.pdf
e0900618cs.docx (Dokument DOCX, 138 KB)
e0900618cs-ad03.pdf (Dokument PDF, 532 KB)
e0900618cs-ad03.docx (Dokument DOCX, 101 KB)
e0900618cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e0900618cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 159 KB)ISP (příhlásit)