Dokument EU 8411/18

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down rules facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, investigation or prosecution of certain criminal offences and repealing Council Decision 2000/642/JHA - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro usnadnění využívání finančních a jiných informací pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání některých trestných činů a kterou se ruší rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
/kód dokumentu 8411/18, COM(2018) 213 final, 2018/0105 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0841118cs.pdf
e0841118cs.docx (Dokument DOCX, 124 KB)
e0841118cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 481 KB)
e0841118cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 98 KB)ISP (příhlásit)