Dokument EU 8189/18

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP (Přípravná akce Unie zaměřená na obranný výzkum)
/kód dokumentu 8189/18, COM(2018) 205 final, 2018/0100 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e0818918cs.pdf
e0818918cs.docx (Dokument DOCX, 114 KB)
e0818918cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 418 KB)
e0818918cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 112 KB)ISP (příhlásit)