Dokument EU 8114/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu
/kód dokumentu 8114/20, COM(2020) 187 final/

Přílohy dokumentu

e0811420cs.pdf
e0811420cs.docx (Dokument DOCX, 104 KB)ISP (příhlásit)