Dokument EU 7699/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování hlavy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), pokud jde o dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami ve skupině, a posouzení přechodného období pro zaměstnanecké penzijní pojištění životních pojišťoven
/kód dokumentu 7699/18, COM(2018) 169 final/

Přílohy dokumentu

e0769918cs.pdf
e0769918cs.docx (Dokument DOCX, 116 KB)ISP (příhlásit)