Dokument EU 7034/20

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí jednacího řádu Výboru dohody o hospodářském partnerství
/kód dokumentu 7034/20, COM(2020) 116 final/

Přílohy dokumentu

e0703420cs.pdf
e0703420cs.docx (Dokument DOCX, 95 KB)
e0703420cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 454 KB)
e0703420cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 96 KB)ISP (příhlásit)