Dokument EU 6909/20

Sdělení Komise - COVID-19: dočasné omezení cest, jež nejsou nezbytně nutné, do EU
/kód dokumentu 6909/20, COM(2020) 115 final/

Přílohy dokumentu

e0690920cs.pdf
e0690920cs.docx (Dokument DOCX, 103 KB)ISP (příhlásit)