Dokument EU 6678/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025
/kód dokumentu 6678/20, COM(2020) 152 final/

Přílohy dokumentu

e0667820cs.pdf
e0667820cs.docx (Dokument DOCX, 1 MB)ISP (příhlásit)