Dokument EU 5937/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zhodnocení pravidel fakturace podle směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
/kód dokumentu 5937/20, COM(2020) 47 final/

Přílohy dokumentu

e0593720cs.pdf
e0593720cs.docx (Dokument DOCX, 101 KB)ISP (příhlásit)