Dokument EU 14883/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Výboru regionů - Lepší zvládání katastrof v EU: rescEU - Solidarita a odpovědnost
/kód dokumentu 14883/17, COM(2017) 773 final/

Přílohy dokumentu

e1488317cs.pdf
e1488317cs.docx (Dokument DOCX, 132 KB)ISP (příhlásit)