Dokument EU 13229/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředím
/kód dokumentu 13229/18, COM(2018) 673 final/

Přílohy dokumentu

e1322918cs.pdf
e1322918cs.docx (Dokument DOCX, 124 KB)ISP (příhlásit)