Dokument EU 11494/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
/kód dokumentu 11494/16, COM(2016) 479 final, 2016/0230 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1149416cs.pdf
e1149416cs.docx (Dokument DOCX, 174 KB)
e1149416cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 455 KB)
e1149416cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 117 KB)
e1149416cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 515 KB)
e1149416cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 128 KB)ISP (příhlásit)