Jaroslav Aster

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ASTER Jaroslav

V. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. brán. - imunit. - práv. - rozp. - soc. pol. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. práv. - vyšetřov. - zahran. a zdrav.

Návrhy:

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 4207.

217, 28. VI. 1923; 543. VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951) k čl. I.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

Zpravodajem:

vyšetřov. výb. ústní zpráva o událostech souvisících se stržením pomníku Josefa II. v Teplicích-Šanově.

23, 23. XI. 1920; 367. II.

im. výb. zpr. t. 5234 (im. N. Sedorjaka).

376, 13. X. 1925; 1509. XI.

im. výb. zpr. t. 5236 (im. H. Tausika).

376, 13. X. 1925; 1510. XI.

m. výb. zpr. t. 5237 (im. H. Tausika).

376, 13. X. 1925; 1510. XI.

im. výb. zpr. t. 5238 (im. H. Tausika).

376, 13. X. 1925; 1511. XI.

m. výb. zpr. t. 5239 (im. J. Hakena).

376, 13. X. 1925; 1511. XI.

im. výb. zpr. t. 5243 (im. Tausika).

377, 14. X. 1925; 1530. XI.

im. výb. zpr. t. 5345 (im. J. Vraného).

377, 14. X. 1925; 1531. XI.

im. výb. zpr. t. 5346 (im. H. Tausika).

377, 14. X. 1925; 1531. XI.

im. výb. zpr. t. 5347 (im. dr. Lodgmana).

377, 14. X. 1925; 1531. XI.

im. výb. zpr. t. 5349 (m. G. Böllmanna).

377, 14. X. 1925; 1532. XI.

im. výb. zpr. t. 5351 (im. J. Mayera).

377, 14. X. 1925; 1532. XI.

im. výb. zpr. t. 5406 (im. Fr. Kaufmanna).

379, 16. X. 1925; 1606. XI.

im. výb. zpr. t. 5407 (im. K. Kreibicha).

379, 16. X. 1925; 1606. XI.

im. výb. zpr. t. 5408 (im. dr. Schollicha).

379, 16. X. 1925; 1607. XI.

im. výb. zpr. t. 5409 (im. dr. Brunara).

379, 16. X. 1925; 1607. XI.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interpelacích posl. Blažka t. 2507 (náhrada pozůstalým po usmrcených v Mostě) a posl. Skaláka t. 2495 (pronásledování dělnického hnutí).

73, 15. VII. 1921; 542. III.

o naléh. interpelacích t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1071. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. kult.).

305, 25. XI. 1924; 566. X.

o stát. rozpočtu pro r. 19226 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1059. XI.

Prohlášení:

jménem klubu posl. str. ČSD, jímž protestuje proti zamýšlené popravě komunisty Rákosiho.

378, 15. X. 1925; 1554. XI.

Věcná poznámka:

jíž opravuje výrok posl. Bubníka učiněný za rozpravy o úpadku banky Bohemie; subvence pro agitač. fond str. soc. dem.

201, 17. IV. 1923; 85. VII.

Interpelace:

v záležitosti správného fungování berních správ okresních v jazykově smíšených krajích severočeských, t. 436.

14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 811. 23, 23. XI. 1920; 365. II.ISP (příhlásit)