Lájos Surányi

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SURÁNYI Lájos

XX. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu ze 17. XII. 1921.

117, 21. XII. 1921; 1956. IV.

Za něho nastoupil Barták Václav. ČSD.

Návrhy:

na přiznání práva asylu maďarským uprchlíkům na půdě republiky Československé, t. 127.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

4, 8. VI. 1920; 83. I. (maď. 123)

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 639. II. (maď. 696)

o vlastní naléh. interp. (t. 607) o porušování práva asylu na území R. Č.

33, 15. XI. 1920; 1343. II. (maď. 1385)

o událostech v Krompachu (zpráva vyšetřov. výb.).

63, 11. III. 1921; 2617. II. (maď. 2657)

ve vlastní imunitní záležitosti udělení důtky posl. Hodžovi.

68, 31. V. 1921; 155. III. (maď. 166)

o dohledu k obcím na Slovensku (zpr. t. 2446).

70, 30. VI. 1921; 295. III. (maď. 325)

Interpelace:

naléhavá, aby železářské podniky v Kunových Teplicích byly uvedeny v činnost a aby do doby zahájení práce byla vyplácena dělnictvu podpora v nezaměstnanosti,

t. 1247. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

odpov. t. 2244. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

naléhavá, o volbách v Podkarpatské Rusi,

t. 1248. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

odpov. t. 1892. 66, 31. III. 1921; 10. III.

stran nezákonného zastřelení dvou občanů v Košici,

t. 139. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

v záležitosti škol na východ. Slovensku,

t. 162. 10, 19. VI. 1920; 523. I.

odpov. t. 469. 14, 26. X. 1920; 28. II.

o úředních přehmatech na vých. Slovensku,

t. 183. 12, 9. VII. 1920; 682. I.

o porušování práva asylu na území R. Č.,

t. 607. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

zodpověděna prohlášením min. předs. J. Černého.

33, 15. XII. 1920; 1348. II.

o poměru R. Č. k Maďarsku,

t. 739. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1864. 66, 31. III. 1921; 10. III.

o nepřístojnostech občanských a vojenských úřadů na Podkarp. Rusi,

t. 765. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1863. 66, 31. III. 1921; 12. III.

o nezákonném postupu četnictva proti dělnictvu na Slovensku,

t. 1214. 42, 14. I. 1921; 1699. II.

odpov. t. 1737. 61, 8. III. 1921; 2478. II.

o zpětném dosazení nezák. propuštěných maďarských profesorů, slovensk. příslušníků, na stát. gymnasiu v Rožnavě,

t. 1250. 43, 18. I. 1921; 1759. II.

odpov. t. 215. 68, 31. V. 1921; 139. III.

o nezákonném zastřelení dvou dělníků v Košicích,

t. 1251. 43, 18. I. 1921; 1759. II.

o propuštěných železnič. zřízencích ve Vrůtkách,

t. 1423. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 2973. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o zvelebení vzdělání lidu v Košicích a o uvolnění místností obecné školy v ulici Kováczově,

t. 1610. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2108. 67, 19. V. 1921; 111. III.

stran nouze o pozemky v Podkarpatské Rusi,

t. 2646. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. t. 3159/XXVII. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

v záležitosti nezákonné censurní praxe na Slovensku,

t. 3190/XVI. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

Dotazy:

o zřízení advokátní komor v Turč. Sv. Martině.

52, 8. II. 1921; 2121. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 137. III.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin pomluvy a urážky na cti podle §§ 1, 2, kvalifikovaných podle § 4 zák. čl. XLI z r. 1914 proti Leo Statterovi, obchodníku v Košicích)

66, 31. III. 1921; 5. III.ISP (příhlásit)