Václav Sladký

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLADKÝ Václav

XIV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. a soc. pol.

Návrhy:

aby dívčí lyceum ve Slez. Ostravě bylo přeměněno ve vyšší reformní reálné gymnasium a převzato zcela ve státní správu počátkem školního roku 1920-1921, t. 104.

8, 16. VI. 1920; 354. I.

na bezodkladné vybudování účelné a důstojné. budovy pro české státní ref. reál. gymnasium v Duchcově,

t. 224. 11, 8. VII. 1920; 574. I.

na zrušení § 21 školní novely z 2. V. 1883, týkající se poskytování úlev v docházce školní, t. 727.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

aby město Frenštát pod Radh. zařaděno bylo do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých, t. 1368.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

na zvelebení hudební výchovy lidové, t. 1593.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na doplnění čl. IV. zák. ze dne 9. dubna 1920, č. 306 Sb. z. a n., t. 1703.

61, 8. III. 1921; 2478. II.

obnoven t. 3910/XXXIV.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

aby ve Frenštátě pod Radhoštěm zřízena byla státní obchodní akademie počátkem školního roku 1921-22, t. 1754.

64, 15. III. 1921; 2667. II.

aby město Frýdlant nad Ostravicí bylo zařaděno do vyšší třídy místních přídavků, t. 1755.

63, 11. III. 1921; 2624. II.

o ochraně stavu hudebnického, t. 1890.

66, 31. III. 1921; 8. III.

ohledně živelní pohromy na Brušpersku, t. 2708.

76, 27. VII. 1921; 729. III.

na vydání novely k hornímu zákonu stran ochrany povrchu proti škodám způsobeným dolováním uhlí, t. 2674.

79, 2. VIII. 1921; 938. III.

obnoven t. 3910/XXV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (zpr. t. 3206) k § 1.

102, 2. XII. 1921; 1344. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odměnách státním a jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925 (zpr. t. 5020) k § 3.

317, 18. XII. 1924; 1007. X.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 3204 (pohřbívání ohněm, návrh sen. dr. Krejčího).

102, 2. XII. 1921; 1337. IV.

kult. výb. zpr. t. 3349 (úprava vyučování v naukách obchodních, moderních jazycích, krasopise, těsnopise a v psaní na stroji).

122, 19. I. 1922; 2202. IV.

kult. výb. zpr. t. 3982 (zákon o zevnější úpravě předmětů státem vydávaných).

187, 13. II. 1923; 2151, 2153. VI.

Řeč v rozpravě:

o schválení smlouvy mezi R. Č. a Rakouskem o státním občanství a ochraně menšin (t. 286).

11, 8. VII. 1920; 586. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 880. IV.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1086. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 672. VIII.

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 688. XI.

Interpelace:

o neudržitelných poměrech na Těšínsku a o brzkém a svobodném provedení plebiscitu,

t. 52. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 468. 14, 26. X. 1920; 28. II.

stran nevyplácení plebiscitních příspěvků výpomocným kancelářským silám u okres. polit. správy v Morav. Ostravě,

t. 85. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 450. 14, 26. X. 1920; 27. II.

aby byly co nejrychleji vyprázdněny zabrané školy ve Velké Praze a vráceny po letoš. prázdninách svému kulturnímu účelu,

t. 132. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 493. 14, 26. X. 1920; 29. II.

v záležitosti bezodkladné záchrany a restaurace t. zv. Vladislavské části hradu pražského,

t. 178. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 532. 14, 26. X. 1920; 30. II.

v záležit. lihových obchodů na Ostravsku,

t. 631. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1335. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

na doplnění železniční sítě župy Slezsko-Ostravské,

t. 780. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 3340/XII. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o volbách na Hlučínsku, na Těšínsku a ve Velké Ostravě,

t. 781. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1280. 45, 20. I. 1921; 1812. II.

ve věci majitelů povrchu v revíru ostravsko-karvínském,

t. 899. 28, 1. XII. 1920; 847. II.

odpov. t. 147. 52, 8. II. 1921; 2123. II.

o zřízení v každém okresu aspoň jedné čtvrté třídy občanské školy státem vydržované,

t. 1395. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 1724. 61, 8. III. 1921; 2478. II.

o katastrofální nezaměstnanosti stavebního dělnictva na Hlučínsku a na Opavsku a její odstranění bezodkladným prováděním státních nouzových prací,

t. 1571. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 3110. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

o rychlém urovnání platebních poměrů s Polským Těšínskem,

t. 1731. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

o úpravě požitků státních zaměstnanců na Hlučínsku,

t. 2454. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3322/XXIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

ve věci sestátnění českých městských středních škol v Českém Brodě, Strakonicích, v Jaroměři, v Ivančicích, Tišnově a Přívoze,

t. 2702. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

odpov. t. 3029. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

o parcelaci statků řádu německých rytířů ve Slezsku,

t. 2703. 78, 1. VIII. 1921; 885. III.

o odškodnění československým vyhnancům a uprchlíkům z dob česko-polského sporu,

t. 3519/V. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3790/XIII. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

Dotazy:

v záležit. moučné dávky, uložené učitelstvu okresu místeckého.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o zregulování Bečvy vsetínské.

17, 5. XI. 1920; 172. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 8. IV.

ve vyživovací záležitosti horníka Karla Zuského v Heřmanicích na Těšínsku.

18, 9. XI. 1920; 203. II.

o přeměně finančního ředitelství v Opavě na obvodové ředitelství obvodu župy ostravsko-slezské a olomoucké.

14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. 27, 30. XI. 1920; 603. II.

aby zahájeno bylo dolování černého uhlí na Brušpersku v sever. Moravě.

14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. 27, 30. XI. 1920; 603. II.

o stavbě úřednických domů v Opavě.

14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. 32, 14. XII. 1920; 1273. II.

o zřízení okres. soudu v Orlové.

14, 26. X. 1920; 21. II.

o přeměně ředitelství pošt v Opavě na obvodové ředitelství obvodu župy ostravsko-slezské a olomoucké.

14, 26. X. 1920; 21. II.

ve věci zřízení státní české střední školy v Novém Jičíně.

14, 26. X. 1920; 21. II.

v záležitosti povolení plebiscitního přídavku okres. jednotě učitelské v Brušperku na Moravě.

14, 26. X. 1920; 21. II.

v záležitosti zřízení veterinářského ústavu pro výrobu zvířecích sér v Ivanovicích na Hané.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

v záležitosti zřízení odborné sklářské školy ve Vsetíně.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1833. II.

proč bylo upuštěno od zřízení čes. odbor. školy pro zpracování dřeva ve Slezsku.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

stran nevyplácení diet státním sekundářům stát. nemocnice v Košicích.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

v záležitosti obnoveného polského násilí na Těšínsku.

3, 23. XI. 1920; 362. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

v záležitosti vybudování moderního nádraží v Opavě.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

stran přiznání nových polních požitků evidenčním důstojníkům u slezských okresních hejtmanství.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1721. II.

o nepřístojnostech na dráze Opava-Svinov.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

o valutové ztrátě, kterou trpí uprchlíci příslušníci Č. R. z Haliče při výměně polské měny v. Československu.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 727. III.

o zadávání nádražních restaurací na Těšínsku.

33, 15. XII. 1920; 1327. II.

v zálež. invalidy Ant. Horáka z Vysokého u Hranic.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1571. II.

o rozpuštění spolku "Nordmark" v Opavě.

36, 18. XII. 1920; 1524. II.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

ve věci udělování stát. občanství v Butovicích na Moravě.

43, 18. I. 1921; 1720. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

o sestátnění městské policie v Opavě.

43, 18. I. 1921; 1720. II.

odpov. 50, 3. II. 1921; 2053. II.

ve věci Jana Merty. 56, 17. II. 1921; 2263. II.

o školských poměrech v Hrdlořezích u Žižkova.

62, 10. III. 1921; 2485. II.

o zastavení vyživovacích příspěvků následkem všeobecné demobilisace.

66, 31. III. 1921; 6. III.

odpov. 68, 31. V. 1921; 137. III.

o obsazení úřadů přednosty na stanicích v Hrušově, Dombrové a Jablunkově na Těšínsku.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

ve věci novostavby státní české menšinové školy v Bartošovicích u Studénky a v Mírově na sever. Moravě.

75, 22. VII. 1921; 685. III.

ve věci národnostních poměrů ve státní trestnici v Mírově v severní Moravě.

75, 22. VII. 1921; 685. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o národnostních poměrech na nádraží v Suchdole u Nov. Jičína a ve Frýdku.

75, 22. VII. 1921; 685. III.

ve věci zamýšleného přeložení státní odborné školy pro zpracování dřeva z Valaš. Meziříčí do Olomouce.

75, 2. VII. 1921; 685. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

v věci zřízení státní menšinové školy v Polomi u Hranic ještě let s po prázdninách.

78, 1. VIII. 1921; 84. III.

o disciplinárním řízení železničních zřízenců ředitelství olomouckého.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

ve věci nespravedlivého rozdělení odměny podřízeným orgánům politickým a policejním v Opavě.

189, 16. II. 1923; 2177. VI.

odpov. 203, IV. 1923; 236. VII.

o urychlené výstavbě vojenských ubikací v Opavě.

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o opožděném placení účtů za státní dodávky státním českým školám.

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o obsazování definitivních učitelských míst na Hlučínsku.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

ve věci invalidity Ant. Krále v Karvinné (zadání trafiky).

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 341. IX.

ve věci novostavby pro české státní střed. školy v Bohumíně a Č. Těšíně.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

ve věci plebiscit. poškozenců na Těšínsku.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

na zřízení státního policejního komisařství v Krnově ve Slezsku.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

ve věci novostavby státního policejního ředitelství v Opavě.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

ve věci zřízení železniční zastávky v Jaktaři u Opavy.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

stran sestátnění policie v ostravsko-karvínském revíru.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

ve věci zlepšeného stravování vojska.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

ve věci novostavby českého stát. reformn. reál. gymnasia v Nov. Jičíně.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

ve věci zák. ochrany poddolovaných majitelů půdy a budov v revíru ostravsko-karvínském.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

ve věci přiznání pense civil. dělnictvu ve vojen. akademii v Hranicích na Moravě.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

ve věci provádění pozemkové reformy na Těšínsku.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

ve věci urychleného ukončení soudního sporu občanů poškozených chemickou továrnou v Hrušově (okr. Mor. Ostrava).

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

ve věci národnostních poměrů na železničních tratích ve Slezsku a na severní Moravě.

252, 1. IV. 1924; 229. IX.

odpov. 275, 18. VI. 1924; 997. IX.

ve věci výstavby nové budovy pro českou státní školu ve Vyšším Brodě.

252, 1. IV. 1924; 229. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o poměrech na místní dráze Frýdland-Bílá a stran jejího sestátnění.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o školských poměrech na t. zv. Novojičínském Kravařsku.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o zlepšení železničního spojení s Opavou na trati Opava-Svinov.

261, 14. IV. 1924; 508. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o zdokonalení lesnictví a lukařství na zanedbaném Moravském Valašsku.

61, 14. IV. 1924; 508. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1428. IX.

o chování četnictva při volbách do obce Dolní Bečvy na Valašsku dne 16. března 1924.

261, 14. IV. 1924; 508. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

o urychleném zrušení magistrátu v Opavě a ve Frýdku ve Slezsku.

269, 5. VI. 1924; 816. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1428. IX.

ve věci výplaty pohraničních kontrolních přídavků zaměstnancům pohraniční kontroly v Bohumíně-nádraží za dobu od 1. ledna 1922 až včetně do 30. června 1923.

269, 5. VI. 1924; 816. IX.

ve věci protokolování firem do obchodního rejstříku v československém státním jazyku.

269, 5. VI. 1924; 816. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

o definitivním obsazování míst na školách menšinových.

270, 6. VI. 1924; 845. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

ve věci německého učitelského ústavu v Opavě.

270, 6. VI. 1924; 845. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

zdali budou jednoroční učebné kursy (IV. třídy) při měšťanských školách dohodou zúčastněných činitelů zabezpečeny tím, že se osobní náklad na ně zařadí do okresních školních fondů.

273, 13. VI. 1924; 944. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

ve věci zrušení státní dřevařské školy ve Volařích.

273, 13. VI. 1924; 944. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o neudržitelných poměrech na českých měšťanských školách v Jaktaři u Opavy.

274, 17. VI. 1924; 960. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o neudržitelném umístění obecných škol na Valašsku.

275, 18. VI. 1924; 997. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

ve věci nepřístojného provádění pozemkové reformy na Valašsku a na Bohumínsku.

286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

ve věci propouštění dělnictva v bohumínské drátovně.

286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o neudržitelných poměrech na nádraží ve Studénce (Slezsko).

288, 18. IX. 1924; 1629. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o poměrech ve státní tabákové továrně v Novém Jičíně.

302, 20. XI. 1924; 387. X.

odpov. 337, 31. III. 1925; 5. XI.

o zlepšení bědných životních poměrů staropensistů horních a hutních závodů.

302, 20. XI. 1924; 387. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

ve věci školské stávky ve Sloupnici u Litomyšle.

308, 3. XII. 1924; 783. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

ve věci unifikace místního přídavku obcí sloučených ve Velkou Ostravu.

313, 15. XII. 1924; 888. X.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

ve věci započtení služby ztrávené po převratu v národních gardách v župě moravsko-slezské příslušníkům četnictva.

313, 15. XII. 1924; 888. X.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

ve věci vybudování českého obecného, občanského a středního školství v Karlových Varech a v Rybářích.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

ve věci sjednocení školské správy v hlav. městě Praze.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

ve věci opětného otevření německé školy ve Frýdnavě.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

o úpravě požitků býv. matičních učitelů.

324, 5. III. 1925; 1233. X.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

o zadávání trafik v Bílovci a na Bílovecku.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

ve věci urychlené novostavby pro českou státní školu v Jasenici u Nov. Jičína.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

odpov. 363, 22. IX. 1925; 610. XI.

ve věci hlav. tabákového skladu v Hranicích na Moravě.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o výstavbě českých státních škol na Těšínsku.

333, 19. III. 1925; 1367. X.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o zřízení státní polské školy v Rychvaldě na Těšínsku.

333, 19. III. 1925; 1367. X.

o obnovení místních školních rad na Těšínsku.

333, 19. III. 1925; 1367. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 139. XI.

o změně místního přídavku v městě Krásně nad Bečvou.

333, 19. III. 1925; 1367. X.

odpov. 373, 12. X. 1925; 1366. XI.

o provádění pozemkové reformy v uhelném revíru ostravsko-karvínském.

346, 9. VI. 1925; 277. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 627. XI.

ve věci válečného invalidy Aloise Huvara, v Karvinné na Těšínsku stran zadávání tabákového skladu v Karvinné.

346, 9. VI. 1925; 277. XI.

o zařazení kategorie důlních střelců do zákona o pensijním pojištění soukromých úředníků.

350, 25. VI. 1925; 336. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 627. XI.

ve věci soukromých učitelských ústavů.

350, 25. VI. 1925; 336. XI.

o upřílišněné restrikci obecného školství.

350, 25. VI. 1925; 336. XI.

o určení slezských obcí jako trvalých stavebních úřadů v zákoně o stavebním ruchu a o novelisaci slezského zákona ze dne 2. června 1883, čís. 26.

350, 25. VI. 1925; 336. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 627. XI.

o zachování okr. školních úřadů a jejich dnešní kompetence v budoucí (župní) organisaci školské.

351, 1. VII. 1925; 357. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o zadání železniční zavazadlové služby na některých nádražích v obvodu olomouckého a brněnského ředitelství čsl. stát. drah.

353, 8. VII. 1925; 410. XI.

ve věci intendance zemského vojenského velitelství v Brně a ve věci dodávek pro vojenskou správu.

369, 2. X. 1925; 989. XI.ISP (příhlásit)