František Sís

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SÍS František

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 10, 19. VI. 1920; 523. I.

Vzdal se posl. mandátu 31, 4. XII. 1920; 1227. II.

Za něho nastoupil Novák Ladislav inž.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přestupek urážky na cti spáchaný tiskem)

14, 26. X. 1920; 15. II.ISP (příhlásit)