Josef Sajdl

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SAJDL Josef

VIII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - inic. - rozp. - soc. pol. a úsp. kom.

Vzdal se posl. mandátu 3. IX. 1924.

281, 4. IX. 1924; 1168. IX.

Za něho nastoupil Moudrý Karel.

Návrhy:

na odpis daní a poskytnutí nutných podpor živelní pohromou postiženým rolníkům v obcích okresu blatenského, sušického a nepomuckého, t. 4212.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o reorganisaci odborných dívčích škol (zpr. t. 3395) k § 4.

128, 27. I. 1922; 2683. IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. ke zpr. t. 1758 (přechodná ustanovení u daně domovní pro místa spojená s městy Prahou, Brnem a Olomoucem).

64, 15. III. 1921; 2668. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 2330 (zákon o směně nemovitého státního majetku).

70, 30. VI. 1921; 304. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 2329 (zákon o zcizení státního nemovitého majetku).

70, 30. VI. 1921; 304. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 3745 (zákon o bratrských pokladnách).

154, 24. VI. 1922; 1371. V.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č., (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 500. I.

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 792. II.

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 745. III.

o přikázání výnosu některých státních daní samospráv. svazkům (zpr. t. 2825).

84, 6. VIII. 1921; 1186. III.

o vládním prohlášení min. předsedy dr. Beneše z 18. X. 1921.

89, 21. X. 1921; 193. IV.

o změně některých ustanovení zákona o dani z lihu (zpr. t. 3354).

120, 13. I. 1922; 2073. IV.

o změně finanč. zák. ze 17. XII. 1920, čís. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2288. IV.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 904. VI.

o naléhavých interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 51. VII.

Interpelace:

pro nesprávné přidělování koní živnostníkům, zemědělcům a podnikatelům,

t. 79. 6, 10. VI. 1920; 270. I.

odpov. t. 511. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o přídělu cukru pro výrobu šťáv a nápojů z plodin lesních,

t. 136. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 461. 14, 26. X. 1920; 27. II.

o vystavení volné jízdenky "Böhmerwaldbundu" v Č. Budějovicích,

t. 773. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1273. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

ohledně oceňování akcií "Spolku moravských cukrovarů" k zdanění při dávce z majetku a přírůstku na majetku,

t. 924. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1617. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o jmenování berních úředníků,

t. 1089. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

odpov. t. 1527. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

o konečném donucení říšskoněmecké firmy "Tudor" k náhradám škod, neoprávněně českým podnikům způsobených,

t. 2621. 76, 27. VII. 1921; 776. III.

odpov. t. 3159/I. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

Dotazy:

stran nepříslušného chování cizinců v R. Č.

16, 4. XI. 1920; 46. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

v záležitosti daňových předpisů v obci Plasech, okres Kralovice u Plzně.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. polit. správy v Sušici vzhledem k výnosu minister. zásobování (neoprávněné disponování zabraným obilím)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 1317; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 50, 3. II. 1921; 2074. II.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. k žalobě Vlad. Síse)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

žád. obnovena.

139, 23. V. 1922; 420. V.

žád. odvolána.

145, 13. VI. 1922; 776. V.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek urážky na cti v trest. věci proti posl. dr. Baeranovi)

139, 23. V. 1922; 920. V.

žád. odvolána.

145, 13. VI. 1922; 776. V.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti contra Bohuslav Hák)

59, 24. X. 1922; 8. VI.

řízení zast. 185, 6. II. 1923; 2114. VI.ISP (příhlásit)