Emanuel Šafranko

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠAFRANKO Emanuel

XXIII. voleb. kraj

K

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována 19. XII. 1924

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Byl členem výb. zeměd.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění (zpr. t. 4640).

269, 5. VI. 1924; 828. IX.

Interpelace:

naléhavá, ohledně provádění pozemkové reformy na újmu podkarpatoruského nemajetného lidu,

t. 4840. 287, 17. IX. 2924; 1597. IX.

odpov. t. 5037/IX. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Užhorodě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil na táboru lidu dne 3. srpna 1924 v Užhorodě)

316, 18. XII. 1924; 930. X.

presid. žup. úřadu v Mukačevě (přestupek podle § 1 zák. čl. XL z r. 1897, jehož se dopustil uspořádáním veřejné schůze bez úředního povolení)

324, 5. III. 1925; 1238. X.

zpr. t. 5101; zprav. O. Hvizdák;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1503-4. XI.ISP (příhlásit)