František Röttel

Narozen: v roce 1871
Zemřel: v roce 1924

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RÖTTEL Franz

XII. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. soc. pol. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Zemřel 5. XI. 1924. 297, 11. XI. 1924; 179. X.

Za něho nastoupil Sauer Alois.

Návrhy:

aby byli na roveň postavení všichni státní pensisté, vdovy a sirotci, t. 4279.

225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XXII. (stát. výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1170. VIII.

Resoluce:

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924, kapit. XI. (zpr. t. 4300), týkající se zadávání vojenských dodávek zemědělských výrobků zemědělským družstvům.

235, 29. XI. 1923; 1074. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1106. II. (něm. 1199)

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1148. IV. (něm. 1242)

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921; (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2416. IV. (něm. 2449)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1208. VI. (něm. 1274)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

233, 28. XI. 1923; 857. VIII. (něm. 911)

Žádost ve věcech imunity:

lichev. s. u okres. s. v Šumperku (přestupek podle § 7 zák. ze 17. X. 1919, č. 568 Sb. z. a n.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

lichev. s. u okres. s. v Šumperku (přestupek podle § 6 zák. ze 17. X. 1919, č. 568 Sb. z. a n.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

kraj. s. v Novém Jičíně (přestupky §§ 3, 14, 19 shrom. zákona, jichž se dopustil na schůzi v Hranicích 12. VII. 1922)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

žád. odvolána

199, 10. IV. 1923; 21. VII.

okr. s. v Starém Městě na Moravě (zločin podle § 65, lit. b) tr. zák., jehož se dopustil řeči pronesenou na schůzi 21. I. 1923 ve Starém Městě

187, 13. II. 1923; 2151. VI.

vyřízeno zpr. t. 4330 ve schůzi 240, str. 1313. VIII.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 14, č. 1, § 15, č. 1 a přestupek podle § 18 zák. na ochranu republiky, jichž dopustil se v řeči pronesené na schůzi 21. I. 1923 ve Starém Městě na Moravě)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4330; zprav. J. Konečný;

nevydán 240, 11. XII. 1923; 1313. VIII.

kraj. s. v Olomouci (zločin podle § 65 b) tr. z., spáchaný řečí na schůzi ve Šternberku 12. XI. 1922)

194, 6. III. 1923; 2445. VI.

zpr. t. 4435; řízení zast. před projednáním v plenu

249, 20. III. 1924; 120, 139. IX.ISP (příhlásit)