Jan Pěnkava

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PĚNKAVA Jan

I. voleb. kraj

L

Nastoupil za zemřelého Zárubu Milo.

Osvědč. posl. vydáno 159, 24. X. 1922; 5. VI.

Volba verifikována 162, 27. X. 1922; 279. VI.

Slib vykonal 159, 24. X. 1922; 5. VI.

Byl členem výb. doprav. - inic. a ústav. práv.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 978. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1180. XI.

Dotazy:

o nedbalém vykonávání úředních povinností úředníka expositury okresní správy politické ve Vlašimi.

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o šikanování dělníků správcem provozu místní dráhy Heřmanův Městec-Borohrádek u Chrudimi.

218, 28. VI. 1923; 641. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o protináboženské agitaci učitele Eduarda Vaněčka na obecné škole ve Velíši.

299, 17. XI. 1924; 239. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.ISP (příhlásit)