Štefan Onderčo

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ONDERČO Štefan

XXI. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. vyšetřov. - zahran. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na vyšetření usmrcení J. Huly v Dolním Šebeši dne 6. července 1925 vyšetřujícím výborem posl. sněmovny, t. 5276.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

Resoluce:

k státnímu rozpočtu pro rok 1924, kapit. XIV. (zpr. t. 4300), týkající se zrušení daně z vodní síly, z obratu a přírůstku na majetku a unifikace všech daní v celé R. Č.

236, 30. XI. 1923; 1154. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 741. II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2399. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 698. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o konferenci v Janově z 23. V. 1922.

142, 30. V. 1922; 608. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 714. VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

223, 6. XI. 1923; 173. VIII.

o imunitní záležitosti dr. Jurigy a Fl. Tománka (zpr. t. 4759); krvavé události v Nižním Šebeši.

355, 9. VII. 1925; 459. XI.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi R. Č. a rep. Polskou ze 7. IV. 1925 (zpr. t. 5331).

365, 29. IX. 1925; 714. XI.

Interpelace:

v záležitosti násilného překážení veřejnému shromáždění lidu dne 28. I. 1923 v Prešově

t. 4017/IV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4247/VII. 19, 30. X. 1923; 18. VIII.

o zabavení 73. čísla "Slováka ze dne 28. března 1924,

t. 4617/VI. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

odpov. t. 4794/VII. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o nezákonném jednání četnictva na Slovensku,

t. 5303/VI. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zastup. v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

řízení zast. 312, 12. XII. 1924; 850. X.

sedrie v Prešově (přečin urážky na cti podle § 2, § 3 zák. čl. XLI z r. 1914 contra dr. Duchoň)

276, 24. VI. 1924; 1014. IX.

zpr. t. 4848; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 328, 12. III. 1925; 1308. X.

Volán k pořádku:

170, 21. XI. 1922; 716. VI.

355, 9. VII. 1925; 459. XI.ISP (příhlásit)