Irene Kirpal

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KIRPAL Irene

V. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byla členkou výb. doprav. - inic. - kult. - soc. pol. - zdrav. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. a živnost.

Návrhy:

na zákon o ochraně matek a kojenců t. 1042.

36, 18. XII. 1920; 1525. II.

o úpravě platů a právních poměrů pěstounek na mateř. školách, t. 3245.

107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

obnoven č. 3494; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

pozměňov. návrh k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení položky pro školy ošetřovatelské.

31, 4. XII. 1920; 1229. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani z přepychu (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 17.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 13.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306) k §§ 14, 18 a 22.

112, 19. XII. 1921; 1758, 1759. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. 2 o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 2.

115, 20. XII. 1921; 1871. IV.

pozměňov. návrh k osnově fin. zák. pro rok 1923 (zpr. t. 3856) k investicím.

173, 24. XI. 1922; 1031. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dalším vybírání zdravotní přirážky a fondu pro podporu veřejných nemocnic (zpr. t. 4321) k § 1.

242, 13. XII. 1923; 1448. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení zákona o dopravních daních (zpr. t. 4370) k čl. I. odst. 2.

243, 14. XII. 1923; 1522. VIII.

pozměň. a event. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 4372) k §§ 5, 6 a 7.

243, 14. XII. 1923; 1541. VIII.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 4 a 10.

245, 19. XII. 1923., 1628, 1631. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v R. Č. (zpr. t. 4376) k § 6.

246, 20. XII. 1923; 1772. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stihání úplatkářství (zpr. t. 4736) k § 5.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 179.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

event. doplňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 318. IX.

Resoluce:

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se osvobození korespondence ústavů pro péči o mládež od poštovného a překalkulování ceny cukru.

31, 4. XII. 1920; 1239, 1241. II.

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XI. a XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1281, 1284. IV.

k osnově zák. o reorganisaci dívčích odborných škol (zpr. t. 3395), týkající se ustanovení německé inspektorky pro německé ženské školy.

128, 27. I. 1922; 2683. IV.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se úpravy poměrů pěstounek mateřských škol.

175, 29. XI. 1922; 1386. VI.

2 resol. k osnově zák. o organisaci odborných škol pro ženská povolání a práv. poměrech učitelstva těchto škol v R. Č. (zpr. t. 4376), týkající se připojení večerních kursů k dennímu vyučování a obsazování administrativních míst absolventkami vyšších učilišť pro hospodářská ženská povolání.

246, 20. XII. 1923; 1772. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1136. II. (něm. 1212)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 896. IV. (něm. 989)

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306).

112, 19. XII. 1921; 1753. IV. (něm. 1788)

o reorganisaci dívčích škol odborných a o úpravě poměrů učitelstva na těchto školách (zpr. t. 3395).

128, 27. I. 1922; 2681. IV. (něm. 2717)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1342. VI. (něm. 1440)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

235, 29. XI. 1923; 1061. VIII. (něm. 1091)

o částečném zákazu námezdného kojení (zpr. t. 4208).

267, 3. VI. 1924; 787. IX. (něm. 804)

o zák. o stíhání úplatkářství (zpr. t. 4736).

278, 25. VI. 1924; 1043. IX. (něm. 1053)

o změně zákona, jímž se upravují právní poměry mezi zaměstnanci a zaměstnavateli na Slovensku a Podkarpatské Rusi a o živnostenském zákonu tamže (zpr. t. 4834 a 4773).

292, 24. IX. 1924; 2101. IX. (něm. 2112)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1062. XI. (něm. 1117)

Interpelace:

o provádění zákona z 20. II. 1920, č. 142,

t. 1283. 45, 20. I. 1921; 1813. II.

odpov. t. 1996. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o činnosti pražského zemského úřadu pro péči o válečné poškozence,

t. 3816/XVI. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 4033/XI. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o zákazu volnomyšlenkářské schůze v Trmicích,

t. 4178/XII. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 5035/III. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o zabavení soc.-demokratického deníku "Volksrecht", vycházejícího v Ústí nad Labem,

t. 4233/III. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

odpov. t. 4391/VI. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

stran zaopatřovacích požitků bývalých ošetřovatelek,

t. 4824/VI. 289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. t. 5134/XI. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

Dotazy:

o tom, jak se nakládá se státně zkoušenými sestrami německé národnosti ve všeobecné nemocnici v Praze a žačkami německé školy pro ošetřovatelky.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.ISP (příhlásit)