Andrej Hvizdák

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HVIZDÁK Andrej

XVII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - inic. - kult. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav.-práv. a zásob.

Návrhy:

na rychlou a soustavnou pomoc kysucké, ťarchovské a oravské dolině (na Slovensku), postihnutých velkou nouzí a hladem, t. 5144.

342, 22. V. 1925; 119. XI.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4867 (im. Fr. Zeminové).

311, 10. XII. 1924; 840. X.

im. výb. zpr. t. 4860 (im. J. Kurtyaka).

337, 31. III. 1925; 9. XI.

im. výb. zpr. t. 5002 (im. dr. Kaminského).

338, 31. III. 1925; 14. XI.

im. výb. zpr. t. 5000 (im. dr. Kubiše).

352, 2. VII. 1925; 394. XI.

im. výb. zpr. t. 5001 (im. H. Tausika).

355, 9. VII. 1925; 470. XI.

im. výb. zpr. t. 5122 (im. G. Borovszkého).

356, 9. VII. 1925; 483. XI.

im. výb. zpr. t. 5097 (im. H. Tausika).

376, 13. X. 1925; 1503. XI.

im. výb. zpr. t. 5098 (im. H. Tausika).

376, 13. X. 1925; 1503. XI.

im. výb. zpr. t. 5101 (im. E. Šafranky).

376, 13. X. 1925; 1504. XI.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.)

175, 29. XI. 1922; 1352. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. kult.).

304, 24. XI. 1924; 529. X.

Žádost ve věcech imunity:

trenčanské sedrie (přečin proti bezpečnosti cti podle § 259 tr. z.)

10, 19. VI. 1920; 461. I.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 420. V.

zpr. t. 4423; zprav. J. Konečný;

vydán: 248, 18. III. 1924; 111. IX.ISP (příhlásit)