Max Hoffmann

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOFFMANN Max

IV. voleb. kraj

NSD

Nastoupil za Hahna Ottu, dr., jehož volba nebyla ověřena nálezem voleb. soudu ze 17. XII. 1921.

Volba verifikována 139, 23. V. 1922; 410. V.

Slib vykonal 118, 10. I. 1922; 1978. IV.

Byl členem výb. kult. - soc. pol. a zahran.

Návrhy:

na zařadění a časový postup učitelstva na veřejných občanských školách (změna zákona ze 13. července 1922), t. 4015.

192, 27. II. 1923; 2218. VI.

na změnu § 11 zákona ze dne 27. prosince 1875, č. 158 ř. z., o vojenském zaopatření osob c. k. vojska, c. k. válečného loďstva a c. k. zemské obrany, t. 4924.

299, 17. XI. 1924; 239. X.

2 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k §§ 2 a 8.

154, 24. VI. 1922; 1357, 1358. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně a doplnění zákonů o školách obec. a občanských (zpr. t. 3768) k §§ 1 a 11.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1548, 1552. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 4.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1672. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 12.

202, 19. IV. 1923; 160. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568) k čl. I.

264, 16. IV. 1924; 690. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 31.

257, 7. IV. 1924; 322. IX.

event. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 164. VII.

Resoluce:

k osnově zák. o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373), týkající se oboru působnosti ministerstev.

125, 25. I. 1922; 2499. IV.

k osnově fin. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se obnovy paritního zákona.

175, 29. XI. 1922; 1385. VI.

3 resol. k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se odstranění ustanovení, jež ruší paritu učitelů obecných a občanských škol se stát. zaměstnanci, převzetí konfesijních škol občanských a obecných na Slovensku státem a předložení veškerého materiálu o zavření německých škol od počátku trvání R. Č.

236, 30. XI. 1923; 1151, 1152. VIII.

k osnově zák. o organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v R. Č. (zpr. t. 4376), týkající se ustanovení německých inspektorek pro německé odborné školy pro ženská povolání.

246, 20. XII. 1923; 1772. VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751).

154, 24. VI. 1922; 1346. V. (něm. 1402)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.)

172, 23. XI. 1922; 978. VI. (něm. 1017)

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1655. VI. (něm. 1754)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

233, 28. XI. 1923; 812. VIII. (něm. 896)

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 704. XI. (něm. 749)

Interpelace:

že učitelstvu nebyly dosud vyplaceny mimořádné přídavky, poskytnuté státním zaměstnancům všech druhů podle usnesení ministerské rady ze dne 22. února 1923,

t. 4551/IX. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

o zrušení německé obecné školy v Karlově,

t. 4975/I. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5056/XVIII. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

že ministerstvo školství a nár. osvěty přestalo vydávati německé vydání svého Věstníku,

t. 5050/V. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5302/V. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

že školní úřady v Čechách a na Moravě úmyslně překážejí zřizování němec. soukromých škol,

t. 5133/XI. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o zrušení německé občanské školy v Českém Dubě,

t. 5290/VIII. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

že okr. školní inspektoři svévolně překládají učitele,

t. 5338/XII. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.ISP (příhlásit)