Franz Heller

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HELLER Franz

V. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - kom. pro kontr. dávky z maj. - stál. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na novelisaci zákona ze dne 17. října 1919, č. 567 Sb. z. a n., o lidových soudech pro trestání válečné lichvy a zákona ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n. o trestání válečné lichvy, t. 2266.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

na zrušení vládního nařízení ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby, t. 4667.

272, 12. VI. 1924; 867. IX.

na poskytnutí vydatné výpomoci obcím Náhlovu, Novinám a Zábrdí v okrese mimoňském pro škody způsobené krupobitím a povodní, t. 4869.

290, 23. IX. 1924; 1975. IX.

aby byl vydán honební zákon pro Čechy, Moravu a Slezsko s Hlučínskem, Vitorazskem a Valčickem, t. 5318.

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepych. (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 1.

78, 1. VIII. 1921; 881. III.

Resoluce:

2 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVIII. a XXIV. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1293, 1296. IV.

2 resol. k osnově zák. o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350), týkající se vyloučení některých hodnot při oceňování majetku a konečného předpisu dávky v případech, kde bylo podáno odvolání.

241, 12. XII. 1923; 1386. VIII.

Řeč v rozpravě:

o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepych. (zpr. t. 2713).

79, 2. VIII. 1921; 927. III. (něm. 953)

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1018. IV. (něm. 1102)

o změně finančního zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2314. IV. (něm. 2352)

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1341. VIII. (něm. 1407)

o zvelebení a ochraně výroby rostlinné (zpr. t. 4559).

265, 27. V. 1924; 745. IX. (něm. 762)

Interpelace:

naléhavá, o zrušení vázaného hospodářství,

t. 277. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 685. 19, 10. XI. 1920; 267. II.

o nezákonném jednání vojenských oddílů v Dobranově u Zákup dne 22. XI. 1920,

t. 889. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 2069. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o dlouhodobých drobných pachtýřích v Dubnici v soudním okrese německo-jablonském a soudním okrese českolipském,

t. 2566. 72, 14. VII. 1921; 486. III.

odpov. t. 3159/XXVIII. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

proč se nesvolává okresní školní výbor pro školní okres dubský,

t. 3467. 136, 5. IV. 1922; 259. V.

odpov. t. 3801/XV. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o zastoupení německé výroby i v komisi pro obchod ovocem a zeleninou,

t. 172. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 477. 14, 26. X. 1920; 28. II.

proti vypovídání malých smluvních mlýnů,

t. 517. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 849. 25, 24. XI. 1920; 441. II.

o stranickém postupu okresního komisaře dra Siemense od politické expositury v České Kamenici,

t. 3561/XXII. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3800/VIII. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

jak se provádí jazyková praxe u litoměřického okresního soudu,

t. 3670/XV. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3794/XVIII. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

o propuštění německých kancelářských zaměstnanců u děčínské berní správy,

t. 3862/VI. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4082/II. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

že politická expositura v České Kamenici sabotuje výnos pražské zemské politické správy,

t. 3967/X. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4082/XX. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

že bratislavský okresní úřad svévolně užívá ustanovení jazykového zákona,

t. 4525/XII. 261, 14. IV. 1924; 510. IX.

odpov. t. 4796/VI. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o nezaslouženém snížení hornických zaopatřovacích požitků v gelnickém údolí,

t. 4824/IV. 289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. t. 4938/XIII. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

že státní pozemkový úřad vypověděl vnucené pachty,

t. 4892/X. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5056/II. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

že civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo rozličných soudních okresů,

t. 5050/XII. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o poměrech u poštovního úřadu v Levíně.

t. 5162/I. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

o poměrech na trojtřídní obecné škole v Zubrnicích,

t. 5162/II. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

odpov. t. 5302/XII. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

o zabavení časopisu "Deutsche Landheimat" v Litoměřicích,

t. 5290/XIV. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení dvou zdravotních obvodů v okrese Bor u České Lípy,

t. 5303/III. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

že litoměřická okresní politická správa na pražská zemská politická správa po léta trýzní obchodní podnik,

t. 5303/XI. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Čes. Lípě (přečin § 305 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

žád. odvolána. 177, 7. XII. 1922; 1533. VI.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 65 b) tr. z. a přečin podle § 360 tr. z., spáchaný řečí pronesenou na veřejné schůzi v Ústí dne 17. září t. r.

172, 23. XI. 1922; 901. VI.

řízení zast. 201, 17. IV. 1923; 36. VII.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 300 tr. z., jehož se dopustil řečí na schůzi ve Velkém Losíně dne 9. září 1922)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

žád. odvolána. 193, 28. II. 1923; 2346. VI.

okr. s. v Čes. Lípě (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího, jehož se dopustil svoláním schůze na den 1. března 1923 v Čes. Lípě)

198, 23. III. 1923; 10. VII.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 21. VIII.

okr. s. v Čes. Lípě (přestupek podle § 3, 19 zákona shromažďovacího, jehož se dopustil svoláním veřejné schůze na den 13. března 1923 v Dubé)

203, 24. IV. 1923; 237. VII.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 21. VIII.

Volán k pořádku:

79, 2. VIII. 1921; 927. III.ISP (příhlásit)