Wilhelm Häusler

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HÄUSLER Wilhelm

XII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - rozp. - ústav. a zeměd.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově fin. zák. pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se škrtnutí položky pro rozmnožení policie).

28, 1. XII. 1920; 770. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 157.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o přikázání výnosu některých státních daní samospráv. svazkům (zpr. t. 2825), týkající se § 3.

84, 6. VIII. 1921; 1187. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 10.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 17.

115, 20. XII. 1921; 1872. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373), týkající se škrtnutí položek v dodatečném rozpočtu.

125, 25. I. 1922; 2498. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 6.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1550. V.

pozměňov. návrh k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767) k § 8.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1595. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o další výplatě drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 3914) k § 1.

178, 12. XII. 1922; 1549. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1674. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 20.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o nakladatelské smlouvě (zpr. t. 4126) k § 9.

208, 8. V. 1923; 309. VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. Státní výdaje.

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 10.

245, 19. XII. 1923; 1631. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568) k čl. I.

264, 16. IV. 1924; 689. IX.

event. návrh k osnově zákona na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 156. VII.

event. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 3.

202, 19. IV. 1923; 165. VII.

event. pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájem. (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 318. IX.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.), týkající se zákazu užívání vojska uvnitř státního území vůči obyvatelstvu.

28, 1. XII. 1920; 806. II.

2 resol. k osnově téhož zákona, týkající se zlepšení telefonního zřízení vůbec a stran přijímání úředníků pro zahraniční obchod.

31, 4. XII. 1920; 1231, 1243. I.

k osnově zák. o státním příspěvku k opravným pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se provedení regulačních prací v oblasti Praděda.

71, 12. VII. 1921; 372. III.

k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1295. IV.

resol. event. k osnově zák. o dodat. ku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373), týkající se užití částky získané škrty v dodatečném rozpočtu podle podaného pozměňov. návrhu.

125, 25. I. 1922; 2499. IV.

22 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zrušení vyslanectví u Vatikánu a výkazu subvencí a podpor poskytnutých min. veř. zdravotnictví.

175, 29. XI. 1922; 1384, 1391. VI.

k osnově zákona o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se podání zprávy o stadiu likvidace válečných ústředen.

236, 30. XI. 1923; 1162. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 678. II. (něm. 719)

o státním příspěvku na nouzové práce na moravských vodotocích (zpr. t. 2225),

71, 12. VII. 1921; 366. III. (něm. 411)

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.)

95, 21. XI. 1921; 688. IV. (něm. 727)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1311. VI. (něm. 1431)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

236, 30. XI. 1923; 1106. VIII. (něm. 1229)

Interpelace:

že se protahují volby do obecní rady ve Frýdku, t. 3103.

87, 19. X. 1921; 100. IV.

odpov. t. 3322/I.

124, 24. I. 1922; 2362. IV.ISP (příhlásit)