Jan Tůma

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TŮMA Jan

IX. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - inic. - soc. pol. - ústav. - práv. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro r. 1920 (t. 1191).

43, 18. I. 1921; 1752. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1250. VI.ISP (příhlásit)