František Petrovický

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETROVICKÝ František

III. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zásob. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na dodatek k zákonu ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů t. 35.

6, 11. VI. 1920; 306. I.

na zavedení starobního a invalidního pojištění živnostnictva a malorolnictva zároveň s pojišťováním dělnictva, t. 39.

6, 11. VI. 1920; 306. I.

na změnu zákona o cejchování měr a vah, t. 339.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na postátnění dvoutřídní odborné školy hostinské v Brně, t. 444.

14, 26. X. 1920; 14. II.

na změnu odst. 1 živn. ř. o přístupní povinnosti živnostensk. společenstev ke svazům (dle obvodů obch. a živnost. komor), t. 653.

18, 9. XI. 1920; 204. II.

na vydání zpátečních jízdenek ze všech stanic R. Č. do Prahy, t. 719.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

v příčině důkladné revise cen uhelných, t. 1126.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

aby v letošní sklizni byl volný obchod s brambory, t. 1304.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

aby byl volný nákup mouky a luštěnin v cizině, t. 1305.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

doplňov. návrh k osnově zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1, 2, 3 a 4.

121, 17. I. 1922; 3152. IV.

Resoluce:

3 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se organisace odborného živnost. školství.

28, 1. XII. 1920; 809, 810. II.

k osnově zák. o změně zákona o všeob. nápojové dani a o dávce z vína v lahvích (zpr. t. 874), týkající se vyšetření peněžních pokut při překroč. zák. o dávce z vína v lahvích.

34, 16. XII. 1920; 1407. II.

2 resol. k osnově zák. o novém způsobu zdanění piva (zpr. t. 1086), týkající se malých pivovarů a maximálních cen piva.

37, 18. XII. 1920; 1548. II.

k osnově zák. o prozatímní úpravě obchodních styků mezi R. Č. a král. SHS. (zpr. t. 1472), týkající se zavčasného slyšení příslušných korporací před uzavřením jakékoliv mezinárodní obchodní neb celní smlouvy.

68, 31. V. 1921; 148. III.

k osnově zák. o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591), týkající se zadávání státních dodávek

83, 5. VIII. 1921; 1097. III.

k osnově zák. o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání kantin, trafik a pod. (zpr. t. 2481), týkající se odst. 1.

84, 6. VIII. 1921; 1172. III.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949), jímž se vláda vyzývá k všestranné podpoře stavebního ruchu.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2018. VI.

Zpravodajem:

živnost. výb. zpr. ústní (povinné známkování chmele).

70, 30. VI. 1921; 282. III.

rozp. výb. zpr. t. 3255 (povolení užíti dílčích dluhopisů Moravou vydaných v hodnotě 175,000.000 Kč u ukládání nadačních a pod. kapitálů).

108, 15. XII. 1921; 1530. IV.

živnost. výb. zpr. t. 5173 (úprava teritoriálního rozsahu nabytých živnostenských oprávnění).

346, 9. VI. 1925; 278, 282. XI.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahranič. obchod (zpr. t. 113).

8, 16. VI. 1920; 356. I.

o zřízení trestních pracovních oddílů (zpr. t. 1443).

52, 8. II. 1921; 2144. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2806. II.

o změně ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288).

69, 24. VI. 1921; 219. III.

o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

79, 2. VIII. 1921; 915. III.

o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591).

83, 5. VIII. 1921; 1094. III.

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání kantin, trafik a pod. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1172. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1151. IV.

o zdravotní přirážce a veřejném fondu pro podporu nemocnic v R. Č. (zpr. t. 3243).

106, 9. XII. 1921; 1497. IV.

o určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (zpr. t. 3305).

115, 20. XII. 1921; 1821. IV.

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2145. IV.

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 684. V.

o stát rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 929. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

305, 25. XI. 1924; 599. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

344, 3. VI. 1925; 173. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1275. XI.

Interpelace:

o svémocných prohlídkách v živnostech i soukrom. domácn. z organis. strany socialistic. v Č. Budějovicích,

t. 11. 4, 8. VI. 1920; 79. I.

odpov. t. 611. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o náhradě za rekvirované kovy živnostnictvu a obchodnictvu,

t. 86. 6, 11. VI. 1920; 270. I.

odpov. t. 3033. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o nedostatečném stíhání nelegitimního obchodu,

t. 83. 7, 15. VI. 1920; 322. I.

odpov. t. 460. 14, 26. X. 1920; 27. II.

o nedostatečném prodeji dříví živnostem je zpracujícím,

t. 84. 7, 15. VI. 1920; 322. I.

odpov. t. 500. 14, 26. X. 1920; 29. II.

pro povolování nadpotřebných koncesí hostinských v republice,

t. 231. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 787. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

o uveřejňování statistiky o vyplácení náhrad za ztracené a poškozené poštovní zásilky,

t. 341. 14, 26. X. 1920;22. II.

odpov. t. 553. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o rozmnožení přímého vlakového spojení poštovního župního města Hradce Králové s hl. městem Prahou,

t. 342. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 548. 14, 26. X. 1920; 12. II.

kdo zavinil zmrznutí 731 vagonů zemáků,

t. 802. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1277. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

o přídělu otopného uhlí živnostem hostinským,

t. 872. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1270. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

o hospodářství sladové komise,

t. 985. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 1630. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o nové úpravě hospodaření dřívím na úkor užitkov. dříví zpracovávaného po živnostensku a průmyslově,

t. 1057. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

odpov. t. 2420. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

o nezakázaném posud vyučování na pokračovací škole živnostenské v Hradci Král.,

t. 1135. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 1854. 66, 31. III. 1921; 10. III.

pro rušení zák. z 23. I. 1920, kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů a pensionátů a pro přezírání kompetence hotelového instruktorátu,

t. 1213. 42, 14. I. 1921; 1699. II.

odpov. t. 1851. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o zpožďování vlaků a o dodávce špatné jakosti uhlí drahám,

t. 1482. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

o zrušení příplatku na mouku na Slovensku,

t. 988. odpov. t. 2418. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

o odpírání prodeje užitkového dříví lesními úřady panství v Brandýse n./L., Poděbradech a všeobecně všude živnostníkům je zpracujícím,

t. 1483. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 3005. 87, 19. X. 1921; 40. IV.

o překročování kompetence místní hospodářskou radou ve Střešovicích,

t. 1484. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2281. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o zlepšení propůjčování nákladních vozů,

t. 1867. 66, 31. III. 1921; 11. III.

o nesprávném postupu při projednávání předloh, týkajících se živnostnictva obchodu a průmyslu,

t. 1999. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2280. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o vyměřování přímých daní živnostnictvu,

t. 2000. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2613. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

o nelegálním postupu některých revisních orgánů min. financí,

t. 2169. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 3159/VIII. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

v příčině věznění leteckého nadporučíka V. Vlčka a pilota Horáčka v Budapešti,

t. 2292. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 2959. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

jak úřady zdlouhavě schvalují odborná společenstva živnostenská,

t. 2763. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XXXI. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

Dotazy:

o zadržení nákupního drahotního příspěvku v polit. okr. náchodském.

3, 2. VI. 1920; 58. I.

o nevhodném způsobu úřední kontroly obchodních knih při dani z převodu statků v Pardubicích.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

odpov. 16, 4. XI. 1920; 47. II.

o nedostatečném přídělu uhlí živnostem krejčovským, kovářským a zámečnickým.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

o nedostatečném přídělu benzinu živnostnictvu pro pohon benzin. motorů.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

stran veliké nouze o drobné mince.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 37, 18. XII. 1920; 1529. II.

o obchodu cukrem v drobném.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o soudním nátlaku na nájemce hostinců v Satalicích Frant. Malého a Jos. Benáka hospodářskou správou Otakara Czernína ve Vinoři.

65, 16. III. 1921; 2841. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o citelném poškození obchodníků petrolejem při posledním jeho úředním přídělu.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o urovnání vzájemných závazků mezi státní správou a obcí Josefovem.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

odpov. 91, 16. XI. 1921; 252. IV.

v příčině věznění leteckého nadporučíka V. Vlčka a pilota Horáčka v Budapešti.

85, 6. VIII. 1921; 1286. III.

odpov. 87, 19. X. 1921; 40. IV.

na ochranu obchodu, který ohrožen jest postupem některých orgánů pro potírání lichvy.

119, 12. I. 1922; 2012. IV.

o neoprávněném provozování živnosti malířské železnič. zřízenci.

119, 12. I. 1922; 2012. IV.

o neoprávněném provozování různých řemesel železničními zřízenci.

119, 12. I. 1922; 2012. IV.

že "Jednota mimopražských obchodníků s uhlím a staveb. potřebami pro Československou republiku v Praze" vyloučena byla z Uhelné rady.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o rozdělení zbytkového uhlí ze stát dolů.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

o uspíšení vyřízení daňových rekursů živnostníků a obchodníků.

219, 30. X. 1923; 3. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

aby zvláštním nařízením byly upraveny svátky v Českosloven. republ.

219, 30. X. 1923; 3. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

ohledně pašování lihu ze sousedních států: Uher a Rumunska na Slovensko.

219, 30. X. 1923; 3. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o snížení, po případě odpisu státních daní živnostnictvu a obchodnictvu v místech lázeňských, turistických a letovisek, z důvodu utrpěných škod živelní pohromou r. 1922 a 1923.

219, 30. X. 1923; 3. VIII.

odpov. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o rozšíření hostinské koncese v šekovém úřadě na Smíchově.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

že mužská trestnice v Plzni rozesílá ceníky a nabízí výrobky.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.ISP (příhlásit)