Oficiální návštěva Radka Vondráčka v Ázerbájdžánu

20. 5. 2019

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček ve dnech 15. - 17. května 2019 absolvoval společně s delegací poslanců oficiální návštěvu Ázerbájdžánské republiky.

Sněmovní delegaci doprovázela podnikatelská mise, organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS. „Ázerbájdžán patří k významným mimoevropským obchodním a investičním partnerům České republiky. Země se vydala cestou diverzifikace své ekonomiky, založené tradičně na těžbě ropy a zemního plynu, což nabízí příležitosti pro české podniky z odvětví energetiky, dopravy a dopravní infrastruktury, zemědělství, komunikací, informačních technologií, obranného a leteckého průmyslu, cestovního ruchu a životního prostředí,“ předeslal předseda Poslanecké sněmovny a doplnil: „Měli jsme příležitost prodiskutovat se zástupci vlády a dalších institucí konkrétní spolupráci a jednotlivé firmy také našim partnerům představit. Můžeme společně využít historických pozic z časů Československa, znalosti teritoria a často i skvělého renomé našich firem. Známým faktem je, že zhruba 1/3 ropy na našem trhu tvoří nákupy z Ázerbájdžánu. Tím ovšem vzniká výrazně záporné saldo v obchodní bilanci. V Ázerbájdžánu se otevírají i zajímavější a sofistikovaněj šíformy spolupráce, jako jsou výrobní kooperace a spolupráce při výzkumu a vývoji. Potěšitelným jevem jsou i první příklady českých investic.“

Po setkání s prezidentem Ázerbájdžánu ve čtvrtek 16. května Radek Vondráček uvedl: „Oficiální návštěvu Ázerbájdžánu jsem zahájil jednáním s prezidentem Ilhamem Hejdarovičem Alijevem. Ocenil jsem ekonomické reformy, které Ázerbájdžán uskutečňuje, v žebříčku „Doing Business“ se propracovali na 25. místo. Hospodářství založené na těžbě ropy a plynu a jejich export chce opřít i o jiná odvětví průmyslu a výnosy chce stát více investovat do rozvoje infrastruktury. Shodli jsme se na tom, že v minulosti byla osvědčeným modelem pro spolupráci mezivládní komise. Prezident Alijev ještě během jednání potvrdil obnovení této komise a brzy se sejdou obě strany nad seznamy projektů, v nichž by mohly české firmy působit. Navíc Ázerbájdžán sjednává rámcovou dohodu s EU, takže podnikání s touto zemí bude jistě jednodušší.“

Radek Vondráček 16. května rovněž zahájil Česko-ázerbájdžánské obchodní fórum v Baku. Na to konto poznamenal: „Potěšil mne zájem o naše firmy v Ázerbájdžánu. Zcela zaplněný sál při zahájení Česko-ázerbájdžánského fóra, účast firem a v neposlední řadě ohlas médií jsou potvrzením dobré volby Svazu průmyslu a dopravy ČR a Komory pro hospodářské styky se SNS."

Během návštěvy se setkal také s předsedou parlamentu Oktajem Asadovem a s místopředsedou Valehem Aleskerovem, s předsedou vlády Novruzem Mammadovem a s ministrem ekonomiky Šahinem Mustafajevem. 

Na hřbitově Fakhri Khiyabani uctil Radek Vondráček s delegací památku 1. prezidenta novodobého Ázerbájdžánu Hejdara Alijeva a v Aleji mučedníků položil květiny obětem sovětského násilí v roce 1990. Se zástupci leteckých společností Silkway, AZAL a Národní letecké akademie jednal o možnostech spolupráce s českou stranou.

Českou republiku spojují s Ázerbájdžánskou republikou tradiční hospodářské a přátelské vztahy. Země na březích Kaspického moře je příkladem odhodlání uskutečnit přeměnu své ekonomiky závislé na ropě na hospodářství více diverzifikované. Snižuje se podíl těžby ropy a současně roste podíl průmyslové výroby na tvorbě HDP. Také díky reformám překonává Ázerbájdžán určitou stagnaci z let 2015 –2017 a čím dál více výnosy z prodeje ropy přesměrovává do státních investičních programů. Pokračuje konsolidace bankovního sektoru, zlepšuje se podnikatelské prostředí a podporuje se dovoz technologií. Českým firmám se nabízejí příležitosti v dopravní a v energetické infrastruktuře, v rekonstrukci a výstavbě elektráren, v zemědělství, v technologiích pro ochranu životního prostředí, IT technologii a v leteckém průmyslu. V PSP ČR funguje 19členná skupina přátel Ázerbájdžánu.  

 Oficiální návštěva Radka Vondráčka v Ázerbájdžánu (20.05.2019) Oficiální návštěva Radka Vondráčka v Ázerbájdžánu (20.05.2019) Oficiální návštěva Radka Vondráčka v Ázerbájdžánu (20.05.2019) Oficiální návštěva Radka Vondráčka v Ázerbájdžánu (20.05.2019) Oficiální návštěva Radka Vondráčka v Ázerbájdžánu (20.05.2019) Oficiální návštěva Radka Vondráčka v Ázerbájdžánu (20.05.2019) Oficiální návštěva Radka Vondráčka v Ázerbájdžánu (20.05.2019) Oficiální návštěva Radka Vondráčka v Ázerbájdžánu (20.05.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)