Členové ...

JménoVolební kraj KlubVýbor(y)KomiseDelegace
Ing. Petr Bachna Hlavní město Praha ODS VSRZPSKRV, VK
Ing. Ivan Bečvář Západočeský ODS ZEV
Josef Bejček Západočeský ODS HV
Ing. Stanislav Bělehrádek Jihomoravský KDU-ČSL 
Marek Benda Středočeský KDS, ODS UPV, MIVSKVY
JUDr. Jiří Bílý Jihomoravský HSD-SMS, Nezařazení, HSD-SMS, Nezařazení UPV
Jan Bláha Středočeský ČSSD VSRZPSKPKPS
Ladislav Blažek Středočeský ODS, Nezařazení, LSNS, LSNS, ONH HV
Ladislav Body Středočeský LB VPLP
Ing. Petr Brodský Západočeský ODS RV
Ing. Jaroslav Broulík Severomoravský ČMUS, Nezařazení, ČMUS HVVK
Ing. František Brožík Západočeský ČSSD HVSKBA
Ing. Ludmila Brynychová Severočeský KSČM 
Ing. Vladimír Budinský Severočeský ODS HVSKBA
Mgr. Stanislava Bumbová Jihočeský LB VVVKMSKVY
MUDr. Eduard Bureš Hlavní město Praha ODS VSPZ
JUDr. Petra Buzková Jihočeský ČSSD MIV, VPLP
JUDr. Miroslav Čapek Severočeský LB BBVVKNZ
Ing. Vojtěch Čechák Jihomoravský LB ZEV
PaedDr. Květoslava Čelišová Severočeský LB, KSČM VVVKM
MUDr. Miroslav Čerbák Severočeský ODA VSPZ, MIV, ORGV
MUDr. Petr Čermák, CSc. Severočeský ODS BBV, VSPZ
MVDr. Jan Černý Středočeský ODS ZEV, ORGV
Ing. Josef Červinka Severomoravský ODS ZEV
Václav Čundrle Jihomoravský LB ZAVSKPKPS, SKDP
Ing. Jan Decker, CSc. Hlavní město Praha KDU-ČSL ZAVSKDP
Ing. Viktor Dobal Západočeský ODA UPVSKVY
MUDr. Robert Dostál, CSc. Severomoravský ČSSD VSPZ
Ing. Vlastimil Doubrava Východočeský ČSSD, Nezařazení, ODS BBV
Ing. Jiří Drápela Jihomoravský LSU, HSDMS, ČMSS, Nezařazení, ČMUS VPLPSKVY
Ing. Josef Effenberger Severočeský ODA VSRZPVK
RNDr. Václav Exner, CSc. Hlavní město Praha LB, KSČM VPLP, ORGVSKRV
Ing. Jiří Faifr Východočeský ČSSD, ČMUS ZEV
Ota Fejfar Východočeský ODS HV
Tomáš Fejfar Jihomoravský ODS BBVVKNZ
Eva Fischerová Severomoravský ČSSD VSPZ
Václav Frank Středočeský LB, KSČM VSRZPVK
Alfred Frommer Severomoravský LSU, LSNS, Nezařazení, ODS VVVKM
PhDr. Andrej Gjurič Hlavní město Praha ODS VSPZ
JUDr. Stanislav Gross Hlavní město Praha ČSSD BBV, ORGVVKNZ
PhDr. Václav Grulich Jihomoravský ČSSD ZAVSKRV
Ing. René Hába Severočeský ODA HV
JUDr. Jiří Hájek Jihočeský LB, KSČM 
Ing. Josef Hájek Východočeský LB RVSKBA
Jiří Haringer Severočeský KDS, KDS1, KDU-ČSL VSRZP
Dr. Ing. Pavel Hirš, CSc. Hlavní město Praha LSU, LSNS, Nezařazení, ODS MIV, VVVKM
RNDr. Čestmír Hofhanzl Jihomoravský ODA ZEV
Ing. Josef Holub Severočeský ODS HV, ORGV
Mgr. Jiří Honajzer Jihomoravský ODS VVVKM
PhDr. Ivo Honický Severočeský Nezařazení 
JUDr. Antonín Hrazdíra Jihomoravský LB VSRZP, ORGV
Ing. Karel Hrdý Severočeský ČSSD, Nezařazení, KDU-ČSL VSRZP
PhDr. Marta Hubová Severomoravský HSDMS, ODA VVVKM, VPLP
Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Jihomoravský LB ZEV
Martin Chudoba Severočeský LB VVVKMVKNZ
MUDr. Josef Janeček Středočeský KDU-ČSL VSPZ
JUDr. Ivana Janů Hlavní město Praha KDU-ČSL ZAV
MUDr. Emil Jaroš Východočeský ODS VSPZSKPKPS
JUDr. Ing. Jan Jegla Jihomoravský LSU, ČMUS ZEV
RNDr. Josef Ježek Severočeský ODS, Nezařazení, ODA ZAV, RV
Ing. Tomáš Ježek, CSc. Severočeský ODA, Nezařazení, ODS RV, ORGVSKBA
JUDr. František Kačenka Severomoravský ČMUS UPVSKDP, SKRV
MUDr. Milada Kadlecová Severočeský ODS BBV, MIVVKNZ
PhDr. Jaromír Kalus Severomoravský ODS ZAV
JUDr. Jan Kalvoda Středočeský ODA 
JUDr. Ing. Jiří Karas Jihomoravský KDU-ČSL VVVKMVK
Ing. Jan Kasal Jihomoravský KDU-ČSL ORGV
MUDr. Miroslav Kašpárek Severomoravský SPR-RSČ, LSNS, LSNS, ONH VVVKM, ORGVSKDP, VK
Ing. Petr Kavan Jihomoravský HSD-SMS, Nezařazení, HSD-SMS, Nezařazení VSRZP
Ing. Jan Klas Středočeský ODS BBVSKBIS
Ing. Václav Klučka Severomoravský LB BBVSKPO
Petr Koháček Hlavní město Praha ODS UPVSKDP
Ing. Pavel Kolář Severomoravský KDS, ODS HV, ORGV
Ing. Robert Kolář Jihomoravský ODS RVVK
MUDr. Milena Kolářová Hlavní město Praha ODS UPV
JUDr. Hana Kordová Marvanová Hlavní město Praha ODS UPVSKDP
Vladimír Koronthály Západočeský KDS, KDS1, KDU-ČSL VVVKMSKDP
Ing. Jan Koucký Středočeský ODS VVVKM
Stanislav Kozák Východočeský LSU, Nezařazení, KDU-ČSL BBV
PhDr. František Kozel Východočeský ODS VVVKM, ORGV
Jan Krámek Hlavní město Praha ODS VSRZP, BBVVKNZ
Václav Krása Středočeský ODS VPLP, VSPZ
Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA Východočeský HSD-SMS, ČSSD RV
Josef Krupík Jihomoravský KDU-ČSL VSRZPVKNZ
JUDr. Jan Kryčer Jihomoravský ČMUS ZAV
Ing. Josef Křížek, CSc. Severomoravský LSU, ČMUS ZEV
Bohuslav Kuba Západočeský SPR-RSČ, Nezařazení HV
Josef Kubiš Severomoravský KDU-ČSL VSRZPSKRV
PaedDr. Vlastislav Kuchař Severomoravský LB VSRZPSKRV
PhMr. Pavel Kulička Jihomoravský SPR-RSČ, LSNS, LSNS, ONH VSPZSKBIS, SKRV
Ing.Mgr. Oldřich Kužílek Hlavní město Praha ODA BBV, MIVSKPKPS
Hana Lagová Západočeský LB VSPZ
Karel Ledvinka Východočeský ODA ORGV
Ing. Jan Litomiský Jihočeský KDS, ODS VSRZPSKRV
RNDr. Michal Lobkowicz Středočeský KDS, ODS ZAV
Mgr. art. Kateřina Lojdová Severomoravský ODA ZAVSKDP
MUDr. Petr Lom, CSc. Hlavní město Praha ODS VSPZ
Milan Loukota Jihomoravský SPR-RSČ ZEVSKRV
Mgr. Věnceslav Lukáš Východočeský KDS, KDS1, KDU-ČSL RVSKBA
Ing. Karel Mach Jihočeský KDU-ČSL ZEV
Ing. Jiří Macháček Jihomoravský ČMUS BBVSKPO, SKBIS
Doc. PhDr. Jiří Machalík, CSc. Severomoravský LB VPLP
Ing. Richard Mandelík Severočeský ODS RVSKBA
Ing. Josef Mandík Východočeský LB, KSČM ZEV
Ing. Jiří Maryt Západočeský LB RV
Ing. Ivan Mašek Hlavní město Praha ODA UPVSKBIS
Jaroslav Matějka Jihomoravský LB HVSKRV
Eva Matoušková Severočeský SPR-RSČ, LSNS, ODA UPVSKDP
JUDr. Dalibor Matulka Jihomoravský LB, KSČM UPV, MIVSKDP
Gerta Mazalová Jihomoravský HSD-SMS, Nezařazení, HSD-SMS, Nezařazení, ČSSD, Nezařazení VSPZ
Jaroslav Melichar Severočeský ODS VSRZP
Ing. Ludvík Motyčka Jihomoravský KDU-ČSL HV
Mgr. Václav Nájemník Východočeský ODS VSRZP
JUDr. Jan Navrátil Jihomoravský LB, KSČM UPV
RNDr. Petr Nečas Severomoravský ODS ZAVSKRV
Ing. Ladislav Nedorost Severomoravský SPR-RSČ, Nezařazení, HSD-SMS, Nezařazení, ČSSD UPV
PhDr. Jindřich Němčík Severomoravský ODS VSPZSKPKPS
Ing. Luboš Němec Jihomoravský ODS ZEV
MUDr. Jaroslav Novák Jihočeský SPR-RSČ ZAVSKPKPS
JUDr. Jiří Novák Severomoravský ODS 
Ing. Libor Novák Východočeský ODS, Nezařazení RV
JUDr. Libor Novák Severomoravský ODS UPV
MUDr. Eva Nováková Jihomoravský KDU-ČSL VVVKMSKDP
Miroslav Novotný Jihomoravský ODS UPV
Ing. Rudolf Opatřil Severomoravský ČMUS VSRZP, MIV, ORGVSKPKPS
Ing. Hana Orgoníková Východočeský LSU, ČSSD VPLPSKPKPS, SKRV
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. Středočeský LB MIV, VPLP, ORGV
Ing. Jaroslav Palas Severomoravský LB, Nezařazení, ČSSD ZEV
RNDr. Tomáš Páv Hlavní město Praha ODS RV
Ing. Josef Pavela Severomoravský KDU-ČSL VPLP, ORGVSKVY
PhDr. Jiřina Pavlíková Severomoravský ODS VVVKM, MIVSKVY, VK
RNDr. Jiří Payne Hlavní město Praha ODS ZAV, ORGV
Mgr. Stanislav Pěnička Východočeský ODS RV
Ing. Pavel Pešek Jihočeský ODS ZEV
JUDr. Ing. Pavel Petržílek Severočeský ČSSD UPV
MUDr. František Pluhař Severomoravský ODS VSRZP, VSPZ
Ing. Vladimír Procházka, CSc. Jihomoravský LSU, ČMUS HV
PhDr. Martin Přibáň Jihomoravský ODS VVVKMVKNZ, SKDP
Ing. Miroslav Raška Západočeský LSU, Nezařazení, ČMUS, LSNS, ONH VSPZ
RSDr. Ing. Svatomír Recman Severomoravský LB, KSČM RVSKPKPS
JUDr. Anna Röschová Západočeský ODS MIV, UPV, ORGV
MUDr. Luděk Rubáš Středočeský ODS VSPZ
MUDr. Ladislav Rymeš Východočeský LB, Nezařazení, ČSSD VSPZ
JUDr. Vladimír Řezáč Severočeský LB, ČSSD BBV
PhDr. Miroslav Řezníček Západočeský ČSSD, Nezařazení VVVKMSKDP
Mgr. Pavel Seifer Hlavní město Praha LSU, ČSSD VSRZPSKDP
Bc. Pavel Severa Východočeský KDU-ČSL BBVSKPO, SKBIS
Ing. Miloš Skočovský, CSc. Jihomoravský ČMUS RV, ORGV
Antonín Sochor Hlavní město Praha KDS, ODS ZEV, VVVKMVK
Ing. Vítězslav Sochor Severomoravský ČSSD HV, ORGV
Ing. Tomáš Sojka Středočeský LB HV
PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. Severomoravský LB VVVKMSKDP, VK
MUDr. Jiří Stadler Středočeský ODA VSPZVKNZ
Doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc. Hlavní město Praha LB ZAV
JUDr. Zbyšek Stodůlka Severomoravský HSD-SMS, Nezařazení, HSD-SMS, Nezařazení, ČSSD VPLPVKNZ
PhDr. Jan Stráský Východočeský ODS 
Tomáš Svoboda Hlavní město Praha KDS, ODS BBVSKPO, SKBIS
MUDr. Martin Syka Jihomoravský ODS VSPZ, ORGV
Ing. Jaroslav Sýkora Středočeský LSU, ČMUS ZEV
Ing. Pavel Šafařík Severomoravský KDU-ČSL RVSKPKPS, SKBA
Mgr. Jaromír Šimánek Severomoravský ODS BBV
RNDr. Jiří Šoler, CSc. Středočeský SPR-RSČ, LSU, ČMUS, Nezařazení VSRZP
RNDr. Radim Špaček Hlavní město Praha ODA VSRZPSKRV
MUDr. Dalibor Štambera Jihomoravský ČMUS VSPZ
Ing. Tomáš Štěrba Západočeský LSU, ČMUS, LSNS, ONH ZAV
Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc. Východočeský LB, KSČM VSPZ
Ing. Vladimír Šuman Středočeský ODA BBV, ORGV
Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. Středočeský ODS ZEV
Ing. Pavel Tollner Jihomoravský KDS, KDS1, KDU-ČSL ZAV
PaedDr. Hana Tomanová Východočeský ODS BBV
Prof. Ing. František Trnka, CSc. Severočeský LSU, ČMUS HV
PhDr. Václav Trojan Jihočeský ODS VPLP, ZAV
Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. Hlavní město Praha ČSSD VPLP, ORGVSKBIS
Ing. Jan Třebický Jihočeský ODS RV
PhDr. Milan Uhde Jihomoravský ODS ORGV
Ing.arch. Josef Ullmann Severomoravský ODS VSRZPSKBA
Jaroslav Unger Východočeský SPR-RSČ, HSD-SMS, Nezařazení, LSNS, ONH VVVKM
Ing. Jiří Uřičář Jihomoravský KDU-ČSL ZEV, MIV
Oldřich Váca Západočeský ODS VSRZP
Ing. Jiří Vačkář Jihočeský LSU, Nezařazení, KDU-ČSL RV, MIV
Anna Váchalová Západočeský LB VSPZ
Vítězslav Valach Jihočeský SPR-RSČ, LSNS, ČMUS VSRZPSKPKPS
Josef Valenta Východočeský SPR-RSČ MIV, RVVKNZ
Jan Vik Severočeský SPR-RSČ BBV
PhDr. Jiří Vlach Jihočeský ODS ORGV
RNDr. Jaroslav Vlček Východočeský LSU, Nezařazení, ČSSD BBV
Ing. Vlastimil Vlček Jihomoravský ODS HVSKPKPS
Zdeněk Vlček Středočeský SPR-RSČ, Nezařazení, HSD-SMS, Nezařazení, LB VPLPSKPKPS
PhDr. Stanislav Volák Západočeský ODS VVVKM
Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. Hlavní město Praha LB HV, ORGV
PhDr. Vratislav Votava Hlavní město Praha LB, KSČM ZAV
Ing. Jan Vraný Východočeský LSU, Nezařazení, KDU-ČSL RVSKBA
Oldřich Vrcha Jihomoravský SPR-RSČ HV
Ivan Vrzal Západočeský ODS HV
JUDr. Miloslav Výborný Východočeský KDU-ČSL UPV, ORGV
RNDr. Otakar Vychodil Severomoravský ODS ZAVSKRV
JUDr. Jiří Vyvadil Středočeský LSU, LSNS, ČSSD UPV
Jozef Wagner Jihomoravský ČSSD RV
Jan Zahradníček Jihomoravský KDS, KDS1, KDU-ČSL VPLP, VSPZ, ORGV
Mgr. Eduard Zeman Jihočeský ČSSD VVVKMSKVY, VK
JUDr. Ondřej Zemina Hlavní město Praha ODS UPV, MIVSKDP
Ing. Anton Zima Východočeský ODS HVSKDP
Ing. Leopold Zubek Severomoravský ODS VSRZP, ORGVSKPKPS, SKRV
Jaroslav Žižka Severočeský LB VSRZPISP (příhlásit)