Písemné pozměňovací návrhy
Leo Luzar

ČísloSněmovní tiskDokumentPředloženo
1731300Novela z. o veřejných zakázkách07192-09116.doc (23 KB) / PDF (114 KB, 1 strana)2. 12. 2014
2798498Novela z. o evidenci obyvatel a rodných číslech08259-11058.docx (125 KB) / PDF (247 KB, 2 strany)15. 9. 2015
3472637Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek08933-12123.docx (16 KB) / PDF (199 KB, 4 strany)8. 1. 2016
4662216Novela z. o investičních společnostech10123-13913.docx (474 KB) / PDF (175 KB, 2 strany)29. 6. 2016
5133828Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek10594-14808.doc (173 KB) / PDF (334 KB, 2 strany)
10594-14810.docx (30 KB) / PDF (431 KB, 28 stran)
25. 10. 2016
61351053Novela z. o elektronických komunikacích11596-16406.docx (16 KB) / PDF (220 KB, 1 strana)28. 3. 2017
62651053Novela z. o elektronických komunikacích11726-16725.docx (15 KB) / PDF (253 KB, 1 strana)25. 4. 2017


ISP (příhlásit)