Písemné pozměňovací návrhy
David Kasal

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
2043270Novela z. o ochraně veřejného zdraví07504-09713.doc (28 KB) / PDF (0 KB) 10. 3. 2015 13:18:41
2263386Novela z. o veřejném zdravotním pojištění07724-10124.doc (12 KB) / PDF (172 KB, 1 strana) 28. 4. 2015 13:31:30
2269270Novela z. o ochraně veřejného zdraví07730-10129.doc (24 KB) / PDF (427 KB, 2 strany) 28. 4. 2015 14:06:56
2292376Novela z. - zákoník práce07753-10154.doc (26 KB) / PDF (204 KB, 3 strany) 29. 4. 2015 12:08:13
3276464Novela z. o vysokých školách08737-11838.doc (33 KB) / PDF (337 KB, 2 strany) 24. 11. 2015 18:30:56
4843723Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání10304-14318.docx (13 KB) / PDF (237 KB, 3 strany) 7. 9. 2016 10:58:52
4844723Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání10305-14319.docx (23 KB) / PDF (273 KB, 5 stran) 7. 9. 2016 11:02:34
4881723Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání10342-14362.doc (352 KB) / PDF (789 KB, 46 stran) 9. 9. 2016 15:06:27
4902723Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání10363-14424.docx (17 KB) / PDF (385 KB, 3 strany) 13. 9. 2016 13:12:41
4904723Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání10365-14426.docx (18 KB) / PDF (252 KB, 3 strany) 13. 9. 2016 13:16:40
4907723Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání10368-14429.docx (17 KB) / PDF (351 KB, 3 strany) 13. 9. 2016 13:20:29
4908723Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání10369-14430.docx (13 KB) / PDF (250 KB, 2 strany) 13. 9. 2016 13:24:32
5559880Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních11020-15547.docx (23 KB) / PDF (194 KB, 3 strany) 17. 1. 2017 18:59:31
5853880Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních11314-16003.doc (39 KB) / PDF (264 KB, 4 strany) 23. 2. 2017 17:05:09
5857880Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních11318-16007.docx (23 KB) / PDF (194 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 08:56:04
5876880Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních11337-16027.docx (25 KB) / PDF (334 KB, 3 strany) 24. 2. 2017 10:38:48
60871017Novela z. o veřejném zdravotním pojištění11548-16295.docx (22 KB) / PDF (252 KB, 6 stran) 20. 3. 2017 11:40:26
64251017Novela z. o veřejném zdravotním pojištění11886-17004.docx (26 KB) / PDF (332 KB, 7 stran) 22. 5. 2017 11:40:35
64261017Novela z. o veřejném zdravotním pojištění11887-17005.docx (29 KB) / PDF (218 KB, 3 strany) 22. 5. 2017 11:41:02


ISP (příhlásit)