Písemné pozměňovací návrhy
Soňa Marková

ČísloSněmovní tiskDokumentPředloženo
29310Novela z. o veřejném zdravotním pojištění05754-06465.doc (26 KB) / PDF (199 KB, 2 strany)5. 2. 2014
29510Novela z. o veřejném zdravotním pojištění05756-06468.doc (161 KB) / PDF (431 KB, 19 stran)5. 2. 2014
1346260Novela z. o veřejném zdravotním pojištění06807-08504.doc (35 KB) / PDF (296 KB, 5 stran)
06807-08505.doc (41 KB) / PDF (356 KB, 5 stran)
16. 9. 2014
136487Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích06825-08523.doc (33 KB) / PDF (296 KB, 4 strany)16. 9. 2014
2048270Novela z. o ochraně veřejného zdraví07509-09719.doc (19 KB) / PDF (158 KB, 2 strany)10. 3. 2015
2053270Novela z. o ochraně veřejného zdraví07514-09725.doc (62 KB) / PDF (408 KB, 7 stran)10. 3. 2015
2277386Novela z. o veřejném zdravotním pojištění07738-10138.doc (33 KB) / PDF (269 KB, 2 strany)28. 4. 2015
2305270Novela z. o ochraně veřejného zdraví07766-10194.odt (54 KB) / PDF (57 KB, 1 strana)5. 5. 2015
3539589Novela z. o biocidech09000-12215.docx (24 KB) / PDF (215 KB, 3 strany)19. 1. 2016
3597637Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek09058-12280.docx (11 KB) / PDF (224 KB, 3 strany)26. 1. 2016
4916706Novela z. o léčivech10377-14436.docx (10 KB) / PDF (305 KB, 5 stran)13. 9. 2016
64051018Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění11866-16981.doc (41 KB) / PDF (354 KB, 5 stran)
11866-16982.doc (40 KB) / PDF (353 KB, 5 stran)
17. 5. 2017


ISP (příhlásit)