Sněmovní tisk 706
Novela z. o léčivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 706/0 dne 28. 1. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1302/15, PID KORN9YX9XDSH.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 706). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Zemědělský výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1202).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 706/4, který byl rozeslán 16. 9. 2016 v 12:21.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 706/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1411).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 11. 2016.
  Návrh zákona 15. 12. 2016 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 706/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 706/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 280, usnesení č. 1538).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 6. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 66/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4526Jiří Štětina09987-13700.docx (13 KB) / PDF (308 KB, 1 strana)
09987-13701.docx (12 KB) / PDF (221 KB, 1 strana)
09987-13702.docx (14 KB) / PDF (216 KB, 3 strany)
09987-13703.docx (12 KB) / PDF (155 KB, 1 strana)
09987-13704.docx (19 KB) / PDF (353 KB, 4 strany)
09987-13705.docx (17 KB) / PDF (205 KB, 3 strany)
09987-13706.docx (16 KB) / PDF (186 KB, 2 strany)
 7. 6. 2016 v 13:50:17
4530Bohuslav Svoboda09991-13710.docx (96 KB) / PDF (290 KB, 4 strany) 8. 6. 2016 v 13:31:28
4861Jiří Skalický10322-14338.doc (37 KB) / PDF (229 KB, 2 strany) 8. 9. 2016 v 07:16:23
4862Jiří Skalický10323-14339.doc (57 KB) / PDF (256 KB, 2 strany) 8. 9. 2016 v 07:16:23
4863Jiří Skalický10324-14340.doc (53 KB) / PDF (234 KB, 2 strany) 8. 9. 2016 v 07:16:24
4864Jiří Skalický10325-14341.doc (55 KB) / PDF (230 KB, 2 strany) 8. 9. 2016 v 10:41:23
4893Jana Pastuchová10354-14375.doc (28 KB) / PDF (399 KB, 8 stran) 13. 9. 2016 v 09:23:22
4905Marek Benda10366-14427.docx (17 KB) / PDF (255 KB, 3 strany) 13. 9. 2016 v 13:17:40
4909Jan Zahradník10370-14431.docx (14 KB) / PDF (328 KB, 2 strany) 13. 9. 2016 v 13:33:40
4912Jiří Štětina10373-14432.docx (17 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 13. 9. 2016 v 13:54:07
4913Rostislav Vyzula10374-14433.docx (20 KB) / PDF (285 KB, 3 strany) 13. 9. 2016 v 14:02:05
4914Rostislav Vyzula10375-14434.doc (37 KB) / PDF (335 KB, 3 strany) 13. 9. 2016 v 14:02:53
4915Jiří Běhounek10376-14435.docx (21 KB) / PDF (288 KB, 3 strany) 13. 9. 2016 v 14:04:49
4916Soňa Marková10377-14436.docx (10 KB) / PDF (403 KB, 5 stran) 13. 9. 2016 v 14:08:43
4918Bohuslav Svoboda10379-14438.doc (30 KB) / PDF (195 KB, 2 strany) 13. 9. 2016 v 14:11:45
4922Marek Černoch10383-14442.docx (117 KB) / PDF (212 KB, 2 strany) 13. 9. 2016 v 16:18:50
4923Marek Černoch10384-14443.docx (80 KB) / PDF (202 KB, 2 strany) 13. 9. 2016 v 16:20:09
4925Jiří Štětina10386-14444.docx (15 KB) / PDF (308 KB, 1 strana) 14. 9. 2016 v 10:16:33


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Léčiva

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, lék, přibližování legislativy, veterinární lék, zdraví veřejnosti, zdraví zvířat, zdravotnická legislativa

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)