Návrh pořadu 13. schůze

Od 2. 4. 2003 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání