Schválený pořad a stav projednávání 13. schůze

Od 22. 5. 2018 14:00 do 13. 6. 2018 17:53
Aktuální stav k 13. 6. 2018, 17:57


Zákony - prvé čtení

  1. (38.)

    Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 129/ - prvé čtení     (přerušeno)

Smlouvy - druhé čtení

  1. (57.)Út 12. 6., 7. bod v 18.00 hodin

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé /sněmovní tisk 75/ - druhé čtení     (přerušeno)

Zákony - třetí čtení

  1. (86.)

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 79/ - třetí čtení     (přerušeno)


Neprojednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze