Interpelovaný Mgr. Josef Dobeš16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Květa MatušovskáMgr. Josef Dobešve věci vysokého školného
6. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.Mgr. Josef Dobešve věci záměru týkajícího se neoprávněně získaných akad. titulů (N)
26. prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.Mgr. Josef Dobešve věci chaotického průběhu maturit

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)