Hospodářský výbor
Podvýbor pro ochranu spotřebitele
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy (13. března 2007) 
č. 3doporučení HV přijmout pozměňovací návrhy k tisku 120 (13. dubna 2007) 
č. 4k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk č. 305 (30. října 2007) 
č. 5k žádosti o informaci k možnosti financování víceletých projektů neziskových organizací (26. března  2008) ISP (příhlásit)