Hospodářský výbor
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Usnesení

č. 1k návrhu na volbu místopředsedy podvýboru (9. listopadu 2006) 
č. 2k návrhu na volbu ověřovatelů podvýboru (9. listopadu 2006) 
č. 3k dopadům legislativy REACH (27. února 2007) 
č. 4k dopadům legislativy REACH (27. února 2007) 
č. 5k návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 167/ (22. května 2007) 
č. 6k „Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky“ /sněmovní tisk 246/ (6. listopadu  2007) 
č. 7k „Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR“ (15. května 2008) ISP (příhlásit)