Výbor pro životní prostředí
Semináře

Monitoring vod jako ukazatel kvality životního prostředí (18. ledna 2007) 
Recyklované výrobky na trhu (25. května 2007) 
O předcházení ekologické újmě, (sněmovní tisk 322) (6. prosince 2007) 
Seminář k novele zákona o odpadech (26. března 2008) 
O ochraně přírody a krajiny, Národní park České Švýcarsko (13. ledna 2009) 
O ochraně zemědělského půdního fondu, (tisk 652) (12. listopadu 2009) ISP (příhlásit)