Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 2Volba členů volební komise (13. září 2006) 
č. 3Volba předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4Volba místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 5Ustavení podvýborů (4. října 2006) 
č. 6Závěrečný účet za rok 2005, kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí (4. října 2006) 
č. 7Závěrečný účet za rok 2005, kapitola 348 Český báňský úřad (4. října 2006) 
č. 8Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 41 (4. října 2006) 
č. 9Volba předsedy podvýboru pro financování péče o životní prostředí (4. října 2006) 
č. 10Volba předsedy podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu (4. října 2006) 
č. 11Volba předsedy podvýboru pro ochranu přírody a krajiny (4. října 2006) 
č. 12Volba místopředsedy pro financování péče o životní prostředí (4. října 2006) 
č. 13Volba místopředsedy podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu (4. října 2006) 
č. 14Volba místopředsedy podvýboru pro ochranu přírody a krajiny (4. října 2006) 
č. 15k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 41 (24. října 2006) 
č. 16Zpráva o hospodaření SFŽP za rok 2005 (24. října 2006) 
č. 17k záměrům zahraničních aktivit výboru na l. pololetí 2007 (24. října 2006) 
č. 18Návrh Státního rozpočtu na rok 2007 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí (15. listopadu 2006) 
č. 19Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2007 (15. listopadu 2006) 
č. 20Návrh Státního rozpočtu na rok 2007 kapitoly 348 – Český báňský úřad (15. listopadu 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)