Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 7Závěrečný účet za rok 2005, kapitola 348 Český báňský úřad (4. října 2006) 
č. 9Volba předsedy podvýboru pro financování péče o životní prostředí (4. října 2006) 
č. 15k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 41 (24. října 2006) 
č. 28Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk 161) (11. dubna 2007) 
č. 30Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2006 (16. května 2007) 
č. 31Státní závěrečný účet za rok 2006, kapitola 348 – Český báňský úřad (16. května 2007) 
č. 32Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/28 – Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpady (16. května 2007) 
č. 33Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákon (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (tisk 141) (17. května 2007) 
č. 34Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 164) (17. května 2007) 
č. 36Řešení problémů spojených s provozem bioplynových stanic (19. června 2007) 
č. 37Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (tisk 213) (12. září 2007) 
č. 38Operační program Životní prostředí – informace o aktuálním stavu (12. září 2007) 
č. 39Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Belgie (19. října 2007) 
č. 40Návrh Státního rozpočtu na rok 2008 kapitoly 348 – Český báňský úřad (8. listopadu 2007) 
č. 41Návrh Státního rozpočtu na rok 2008 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí (8. listopadu 2007) 
č. 42Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2008 (8. listopadu 2007) 
č. 43Vládní návrh na vydání zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (tisk 296) (8. listopadu 2007) 
č. 44Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 277) (8. listopadu 2007) 
č. 45Vládní návrh na vydání zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě o změně některých zákonů (tisk 322) (8. listopadu 2007) 

1234
ISP (příhlásit)