Výbor pro zdravotnictví
Usnesení

č. 11k volbě předsedy a místopředsedy podvýboru výboru pro zdravotnictví pro ekonomiku ve zdravotnictví - zdravotní pojišťovny, úhrady péče, lékovou politiku a lázeňství (5. října 2006) 
č. 19souhlasí se zařazením projednávání některých problémů týkajících se zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na příští řádnou schůzi výboru pro zdravotnictví (16. listopadu 2006) 
č. 22k Výročním zprávám a závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2005 (sněmovní tisk č. 93) (18. ledna 2007) 
č. 24k návrhu termínu a pořadu 8. schůze výboru (18. ledna  2007) 
č. 32k bodu "Sdělení předsedy výboru" (23. května 2007) 
č. 33k vládnímu návrhu na vydání zákona, o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk č. 223/ (26. června 2007) 
č. 40k návrhu termínu a pořadu 14. schůze výboru (7. listopadu 2007) 
č. 43k návrhu termínu a pořadu 15. schůze výboru (30. listopadu 2007) 
č. 44k návrhu poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk č. 142/ (16. ledna 2008) 
č. 45k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk č. 361/ (16. ledna 2008) 
č. 46k návrhu termínu a pořadu 16. schůze výboru (16. ledna 2008) 
č. 47k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk. č. 361/ (27. února 2008) 
č. 48k návrhu termínu a pořadu 17. schůze výboru (27. února 2008) 
č. 49ke změně místopředsedy podvýboru pro oblasti financované ze státního rozpočtu – výzkum, investice, dotace (16. ledna 2008) 
č. 50k informaci o stavu v ÚHKT (9. dubna 2008) 
č. 51k návrhu zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2008 (sněmovní tisk 434) (9. dubna 2008) 
č. 52k vládnímu návrhu na vydání zákona, o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) (sněmovní tisk 393) (9. dubna 2008) 
č. 53k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (sněmovní tisk 415) (9. dubna 2008) 
č. 54k návrhu termínu a pořadu 18. schůze výboru (9. dubna 2008) 
č. 55k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2007, kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví a k návrhu zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2008 s vyjádřením vlády (sněmovní tisk 434) (9. dubna 2008) 

1234
ISP (příhlásit)