Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů ústavně právního výboru (13. září 2006) 
č. 2Volba členů volební komise pro volbu předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4Volba místopředsedů ústavně právního výboru (13. září 2006) 
č. 5k zřízení finančního podvýboru ústavně právního výboru (15. září 2006) 
č. 12Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zugové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (tisk 19) (25. října 2006) 
č. 14Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 358 – Ústavní soud ČR (8. listopadu 2006) 
č. 15Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR (8. listopadu 2006) 
č. 18k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003) (tisk 31) (29. listopadu 2006) 
č. 23Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 127) (21. února 2007) 
č. 25zahraniční pracovní cestě ústavně právního výboru do Portugalska (22. února 2007) 
č. 26k zahraniční pracovní cestě ústavně právního výboru do USA (22. února 2007) 
č. 27k přijetí delegace ústavně právního výboru Lucemburska (4. dubna 2007) 
č. 33Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL) /kód dokumentu 5055/07, KOM (2006) 817 v konečném znění/ (4. dubna 2007) 
č. 34k přijetí delegace ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky (27. dubna 2007) 
č. 35Zahraniční pracovní cesta ústavně právního výboru do Rakouska (16. května 2007) 
č. 37Státní závěrečný účet za rok 2006, kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR (16. května 2007) 
č. 38Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 114) (16. května 2007) 
č. 40Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 186) (16. května 2007) 
č. 41Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zdeňka Jičínského, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky (tisk 147) (16. května 2007) 
č. 45k přijetí delegace ústavně právního výboru Lucemburska (23. května 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)