Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 2Volba členů volební komise pro volbu předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 3Volba předsedy ústavně právního výboru (13. září 2006) 
č. 5k zřízení finančního podvýboru ústavně právního výboru (15. září 2006) 
č. 6Státní závěrečný účet za rok 2005, kapitola 358 – Ústavní soud ČR (4. října 2006) 
č. 8Záměry zahraničních aktivit ústavně právního výboru na II. pololetí roku 2006 (4. října 2006) 
č. 9Záměry zahraničních aktivit ústavně právního výboru na I. pololetí roku 2007 (4. října 2006) 
č. 12Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zugové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (tisk 19) (25. října 2006) 
č. 15Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR (8. listopadu 2006) 
č. 16k zahraniční pracovní cestě ústavně právního výboru do Maďarska (28. listopadu 2006) 
č. 18k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003) (tisk 31) (29. listopadu 2006) 
č. 19Vstupní informace o případném umístění radarové základny na území České republiky (31. ledna 2007) 
č. 20k návrhu poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 114) (21. února 2007) 
č. 24Senátní návrh na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů (tisk 15) (21. února 2007) 
č. 42Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 178) (16. května 2007) 
č. 44Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 191) (17. května 2007) 
č. 45k přijetí delegace ústavně právního výboru Lucemburska (23. května 2007) 
č. 50K volbě člena finančního podvýboru ústavně právního výboru (16. srpna 2007) 
č. 51Záštita nad seminářem „Parlamentní simulace“, který pořádá Cevro Institut ve spolupráci s neziskovou vzdělávací organizací Junior Achievement ČR (16. srpna 2007) 
č. 55Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tisk 171) (16. srpna 2007) 
č. 59Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008, kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (14. listopadu 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)